Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya forskningsfynd kan komma att förändra behandling av hjärnskador och stroke

2021-09-01
bilden visar ett skiktröntgen snitt av hjärnan som visas i blått. Hjärnans ses uppifrån och mitt på hjässan syns ett rosa område som visar att där sker en blödning
Skiktröntgen av hjärna som visar på stroke. Bild: iStock/stockdevil

Det är inte, som man tidigare trott, bara skador i nervbanorna som ligger bakom de typiska rörelseproblemen efter en hjärnskada eller stroke – hormoner som frigörs efter sådana skador verkar bidra på ett dramatiskt och tidigare helt okänt sätt. Det visar ny forskning från bland annat Lunds universitet.

Resultaten tyder på att hormonblockerande preparat kan användas för att motverka rörelseproblemen. Upptäckten, som av tongivande internationella forskare beskrivits som banbrytande, kan få en revolutionerande betydelse för behandling av hjärnskador och stroke. Studien är hittills endast gjord på råttor.

Komplext samspel

En stroke eller skada på ena sidan av hjärnan orsakar rörelsesvårigheter på motsatt sida av kroppen. Forskare har tidigare trott att det helt enkelt beror på att nervbanor från den ena sidan av hjärnan styr aktiviteten på den motsatta sidan. Men nyligen genomförda studier har visat att vissa hormoner som ges till råttor utan hjärnskada kan skapa motoriska störningar som liknar dem som ses hos människor efter en hjärnskada och att motmedel mot dessa hormon kan minska rörelsesvårigheterna efter stroke.

porträttbild av Jens Schouenborg. Han har kort klippt grått hår och bär en ljus skjorta utan slips. Bilden är tagen i en lång ljus korridor och Jens tittar rakt in i kameran. Han bär inte glasögon.
Jens Schouenborg. Foto: Tove Smeds

– Detta pekar på ett tidigare okänt och extremt komplext samspel mellan centrala nervsystemet och de hormonella systemen, säger Jens Schouenborg, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet, som är en av forskarna som lett den internationella studien.

Hormonblockerande behandlingar kan hjälpa

För att undersöka resultaten vidare studerade forskarteamet vilka effekter en hjärnskada på ena sidan av hjärnan hade hos de råttor som fått hormoner men som saknade förbindelse mellan hjärna och den del av ryggmärgen som styr bakbenen. De såg då att bakbenet på motsatt sida av skadan hade försämrade reflexer trots att ryggmärgen alltså inte var kopplad till hjärnan. Djur som saknade hypofys, en hormonproducerande körtel som är sammankopplad med hjärnan, upplevde däremot inte de här problemen. Två hypofyshormoner, ß-endorfin och arg-vasopressin, verkade spela en roll.

När teamet gav råttor utan hjärnskada dessa två hormoner utvecklade även de råttorna den typen av sammandragning av bakbenen på höger sida som är typisk efter hjärnskada eller stroke på vänster sida av hjärnan. Forskarteamet testade därefter vad som händer om ett läkemedel som blockerar hormonernas effekt ges till råttor med vänstersidiga hjärnskador. Det visade sig att djuren inte utvecklade några problem på höger sida. Resultaten tyder alltså på att hormonblockerande behandlingar kan hjälpa till att motverka rörelseproblemen.

Ny typ av behandling

– Jag tror att våra upptäckter på sikt kan bidra till en helt ny och effektiv typ av farmakologisk behandling av rörelseproblem efter stroke eller annan hjärnskada. Men innan vi är där kommer det att krävas mer forskning och dessutom utveckling av ny teknik som gör det möjligt att studera det dynamiska samspelet mellan hormoner och nervsystemet, förklarar Jens Schouenborg, och syftar bland annat på den teknik hans egen forskargrupp utvecklar, som kommer att göra det möjligt att lyssna av och samspela med signaleringen i nervceller och endokrina celler.

Utomstående, internationellt tongivande forskare har kallat de nya resultaten banbrytande, eftersom de direkt utmanar dogmer inom behandling av hjärnskador som tagits för givna under mycket lång tid.  Samtidigt öppnar studiens fynd upp ett nytt och spännande forskningsområde eftersom de just strider mot tidigare uppfattningar om sambandet mellan hjärnskador, ryggmärg och muskelkontroll. Om resultaten kan replikeras kommer området sannolikt generera nya rön under lång tid framöver, menar man.

Den vetenskapliga artikeln

Left-right side-specific endocrine signaling complements neural pathways to mediate acute asymmetric effects of brain injury är publicerad i den vetenskapliga tidskriften eLife

Text: AGATA GARPENLIND

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Mer om Jens Schouenborgs forskning