Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nedsatt känsel i hand och arm efter stroke

2018-10-04
Bild: Colourbox

– Många av patienterna upplever att den nedsatta känseln, i form av domningar, stickningar och köldkänsla i handen, gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter.

Det säger Håkan Carlsson som är leg. fysioterapeut vid Skånes universitetssjukhus och doktorand i forskargruppen Fysioterapi, vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han hur nedsatt känsel i arm och hand efter stroke påverkar det vardagliga livet och hur nya behandlingsstrategier med fokus på känselträning kan hjälpa patienter i rehabiliteringen.

Läs mer om hans forskning