Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om stroke 14 maj

2019-05-08

Välkomna till en eftermiddag med föreläsningar och blodtrycksmätningar på Skånes universitetssjukhus i Malmö i samband med den internationella strokedagen.

NÄR? Tisdagen den 14 maj 2019. 12.00–16.45 

VAR? Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

12.00–14.00 Blodtrycksmätning, Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS. Utställare och Patientföreningar i foajén till aulan.

Föreläsningar om stroke

14.00–14.40 Hjärntrötthet och stroke. Hélène Pessah Rasmussen, överläkare,  Maria Portnova-Wernersson, psykolog och Ann-Kristin Alkhed, fysioterapeut, alla vid Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS.

Se föreläsningen i efterhand

14.40–15.00 Mindfulness och Projekt LIV. Thomas Brilje + övning med publiken.

Se föreläsningen i efterhand

15.00–15.30 Paus med frukt och vatten, utställning i foajén.

15.30–16.10 Hjärt- och kärlultraljud vid stroke. Anette Holmén och   Andreas  Malmgren, biomedicinska analytiker och Magnus Dencker, överläkare,   alla vid Bild och  funktion SUS.

Se föreläsningen i efterhand

16.10–16.40 Förebygga återfall av stroke. Eva Ask, överläkare, Neurologi  och rehabiliteringsmedicin SUS.

Se föreläsningen i efterhand

16.40–16.45 Rädda hjärnan. Mats Rosvall, överläkare, Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS.

PROGRAMMET som pdf

Bild skiktröntgen av hjärna iStock/stockdevil