Vetenskap & Hälsa

Föreläsning om stroke 14 maj

2019-05-08

Välkomna till en eftermiddag med föreläsningar och blodtrycksmätningar på Skånes universitetssjukhus i Malmö i samband med den internationella strokedagen.

NÄR? Tisdagen den 14 maj 2019. 12.00–16.45 

VAR? Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

12.00–14.00 Blodtrycksmätning, Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS. Utställare och Patientföreningar i foajén till aulan.

Föreläsningar om stroke

14.00–14.40 Hjärntrötthet och stroke. Hélène Pessah Rasmussen, överläkare,  Maria Portnova-Wernersson, psykolog och Ann-Kristin Alkhed, fysioterapeut, alla vid Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS.

14.40–15.00 Mindfulness och Projekt LIV. Thomas Brilje + övning med publiken.

15.00–15.30 Paus med frukt och vatten, utställning i foajén.

15.30–16.10 Hjärt- och kärlultraljud vid stroke. Anette Holmén och   Andreas  Malmgren, biomedicinska analytiker och Magnus Dencker, överläkare,   alla vid Bild och  funktion SUS.

16.10–16.40 Förebygga återfall av stroke. Eva Ask, överläkare, Neurologi  och rehabiliteringsmedicin SUS.

16.40–16.45 Rädda hjärnan. Mats Rosvall, överläkare, Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS.

PROGRAMMET som pdf

Bild skiktröntgen av hjärna iStock/stockdevil