Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förbättra återhämtningen efter stroke med nanoteknologi

2022-01-28

Var 17:e minut får någon en stroke i Sverige. Tid är hjärna – det gäller att komma under behandling så snabbt som möjligt. I dag är sjukvården blivit väldigt duktig på den akuta behandlingen men vad händer sedan? Många blir inte fullt återställda och stroke ses som den största orsaken till funktionsnedsättningar som påverkar livskvaliteten. Saema Ansar, forskare vid Neurokirurgi vid Lunds universitet berättar om sin forskning på hur man kan stimulera återhämtningen.

Föreläsningen ingår i en föreläsningsserie för allmänheten, Crafoords vetenskapsluncher.