Liten molekyl stoppar aggressiv prostatacancer

Liten molekyl stoppar aggressiv prostatacancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2014-05-30
Vissa former av prostatacancer är så aggressiva att de inte går att bota med de behandlingsmetoder som finns tillgängliga idag. En liten molekyl från en svamp har i laboratorieförsök visat sig kunna stoppa de aggressiva cancercellerna – utan att ge några större biverkningar. Inom några år hoppas forskarna kunna testa substansen på de första patienterna. Den lilla molekylen galiellalakton (G-lakton), som ursprungligen kommer från en svamp, gör att cancercellerna självdör, går i s.k. apoptos. Cancercellerna…
Läs mer

Prostatacancer – behandling och forskning

människor på en gata
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2013-12-03
Lär dig mer om prostatacancer, vikten av tidig diagnos och den senaste forskningen på området. Per-Anders Abrahamsson och Anders Bjertell, båda professor och överläkare vid Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, föreläser i Malmö på onsdag kväll den 4:e december 2013, kl 18 till 20.30. Föreläsningen är arrangerad av ProSyd (Patientföreningen för prostatacancer för södra Skåne), Skånes universitetssjukhus, Urologiska kliniken och Patientforum i Malmö. PROGRAM 18.00–19.10 Prostatacancer som diagnos. Vad gör…
Läs mer

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om
2013-09-09
Johan Malm installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Ett övergripande syfte med forskning inom klinisk kemi är att tillämpa ny kunskap inom grundforskningen och införa nya analyser i rutinsjukvården – klinisk kemi kan sägas utgöra en brygga mellan grundforskning och klinisk sjukvård. En stor del av medicinska beslut avseende såväl diagnostik som behandling av sjukdom baseras på biokemiska analyser, oftast utförda på ett blodprov.…
Läs mer

Samband mellan läskintag och prostatacancer

flaskor med läsk
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden
2012-11-26
En ny studie från Lunds universitet visar på ett samband mellan stor konsumtion av läsk eller andra drycker med tillsatt socker och prostatacancer. Men det krävs mer forskning för att kunna slå fast ett orsakssamband, dvs. att konsumtionen av läsk m.m. verkligen är det bakomliggande skälet till att personerna insjuknade. - Hos de män som drack mycket läsk eller andra drycker med tillsatt socker såg vi en ökad risk…
Läs mer

Ny måltavla för prostatacancer

S K Azharuddin Sajid
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-10-16
Proteinet Wnt5a som i tidigare forskning kopplats till bl.a. bröstcancer, malignt melanom och tjocktarmscancer kan ha en roll även vid prostatacancer. Prostatatumörceller med förhöjd halt av WNT5a har mindre benägenhet att sprida sig, visar ny forskning. Forskningen presenteras i en ny avhandling…
Läs mer

Prostatacancer: Gen kan motverka cellgifter

Kristofer Ahlqvist
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-09-27
I många fall fungerar cellgiftsbehandling av prostatacancer dåligt, men ingen har säkert vetat varför. Ny forskning visar att en gen tidigare känd från andra cancersjukdomar kan vara en del av förklaringen. Kristofer Ahlqvist är forskare vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet, och har undersökt hur genen BCL-3 uppträder i samband med prostatacancer. BCL-3 tillhör kategorin oncogener, vilket innebär att den kan bidra till uppkomsten av cancer. Det gör den genom att aktivera produktion…
Läs mer

Halverad risk för prostatacancer hos infertila män

Yasir Ruhae
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature, Reproduktion och graviditet
2012-01-30
Ofrivillig barnlöshet på grund av nedsatt fertilitet är ett bekymmer för många män. Men dessa män har även en fördel - de löper betydligt lägre risk att drabbas av prostatacancer. Forskarna intresserar sig för om denna egenskap kan användas i kampen mot cancer. Det finns ett tydligt samband mellan män som har svårt att få barn och lägre risk för prostatacancer. Enligt en ny avhandling från Lunds universitet löper dessa män ungefär 50 procent lägre…
Läs mer

Föreläsning i Malmö 4 oktober: Varför får man prostatacancer?

Nyckelord:
Kategori: Cancer
2011-09-28
Överläkare Tomas Jiborn, Urologiska kliniken, SUS Malmö, föreläser om varför man får prostatacancer. Föreläsningen är arrangerad av Prosyd (Patientföreningen för prostatacancer för södra Skåne) och Patientforum Malmö, Skånes universitetssjukhus, i samarbete med Abbott Scandinavia. Det kommer att serveras förfriskningar under en paus i föreläsningen och det kommer att finnas tid för frågor. Välkommen! Fri entré - ingen förhandsanmälan (lokalen rymmer 350 personer) Länk till programmet (pdf-fil) Tisdagen den 4 oktober, kl 18.30-20.30. Föreläsningen hålls i Jubileumsaulan (vid ingång…
Läs mer

Mikromolekyler ökar kunskap om prostatacancer

Yvonne Ceder och Olivia Larne
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature, Vad forskar du om
2011-09-28
Enbart i Sverige drabbas årligen ca 10 000 män av prostatacancer, och något bra botemedel finns ännu inte. Yvonne Ceder och Olivia Larne forskar med sikte på nya diagnosmetoder och effektivare behandling. Prostatacancer är en av de allra vanligaste cancerformerna som drabbar män. Trots omfattningen och sjukdomens allvarlighetsgrad saknas förebyggande behandlingsalternativ och långsiktigt effektiva botemedel. Den vanligaste kontrollmetoden idag är ett s.k. PSA-test, men det är en utbredd uppfattning att det är en alltför trubbig…
Läs mer

Svår prostatacancer kräver nya läkemedel

gallaktin
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2011-08-12
Prostatacancer som blivit resistent mot hormonbehandling och som inte svarar på strålning eller cellgifter kräver nya behandlingsmetoder. Genom att angripa stamcellsliknande celler i prostatacancer arbetar forskare vid Lunds universitet med ett projekt för att utveckla nya framtida läkemedel. Galiellalakton, en svampmetabolit som hämmar STAT3. Illustration: Olov Sterner. - Prostatatumörer antas bestå av cirka 0,1 procent cancerstamceller, men om man inte lyckas utrota denna delpopulation av tumörcellerna riskerar man att tappa kontrollen och riskerar en ohämmad…
Läs mer