Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ärftliga faktorers roll i prostatacancer

2018-10-12

Yvonne Lundberg Giwercman installerades som professor i experimentell patologi med inriktning mot cancer den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Jag disputerade på en avhandling gällande diagnostisering och molekylär karakterisering av mutationer hos barn med störningar i könsutvecklingen. Sedan 2009 har jag min egen forskargrupp, men istället för att undersöka mutationer, som ofta får allvarliga konsekvenser hos de individer som har dem, fokuserar jag numera på könshormonrelaterade genetiska varianter som alla människor är bärare av. Dessa sa kallade normalvarianter är oftast inte sjukdomsorsakande i sig själva, men de kan göra att somliga personer är mer känsliga för en viss påverkan som till exempel av hormon, mediciner eller miljöfaktorer.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Många blir dock diagnostiserade och ibland behandlade för en cancer som inte skulle ha påverkat livslängden i någon större utsträckning. I de stora utmaningarna ingår att i möjligaste mån bara operera dem som har nytta av ingreppet och inte överdiagnostisera eller orsaka onödig oro hos dem som inte kommer att påverkas av sjukdomen under sin livstid. Ett annat mål är att identifiera den grupp av män som löper störst risk att snabbt få ett återfall i sjukdomen efter avslutad behandling. Min teori är att genetiska variationer bidrar till att man är mer eller mindre benägen såväl att få en farlig prostatacancer som att få ett snabbt återfall, och att dessa skillnader finns i den hormonella regleringen av prostata.

Jag hoppas således, att min forskning kan bidra till att vi, genom att analysera det genetiska materialet i ett enkelt blodprov, kan förbättra behandlingen av män med prostatacancer och urskilja dem som tidigt behöver omfattande behandling från dem med beskedligare sjukdom, där det räcker med att regelbundet bevaka förloppet.

Text: Yvonne Lundberg Giwercman

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona