Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om prostatacancer 9 november

2017-11-05

Föreläsning om prostatacancer – behandling och forskning

Tid och plats:     Torsdag den 9 november 2017 kl 17.00-20.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.

Program

Är det meningsfullt med prostatascreening? (17.00)
    Anders Bjartell, professor, överläkare, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus.

ŸStandardiserat vårdförlopp – snabbspår vid prostatacancer. (17.30)

   Thomas Jiborn, överläkare, VO Urologi, universitetssjukhus

ŸVad gör kontaktsjuksköterskan vid prostatacancer? (18.00)

    Eva Steele, Gunilla Sundgren och Karin Sörensson, kontaktsjuksköterskor,

    VO Urologi, Skånes universitetssjukhus.

 

Ÿ  Paus med frukt och vatten (18.40)

ŸProstatacancercentrum? Bättre behandling på färre ställen? (19.00)

   Thomas Jiborn, överläkare, VO Urologi, universitetssjukhus

ŸForskning och framtida behandlingar vid prostatacancer. (19.30-20.00)
    Anders Bjartell, professor, överläkare, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus.


Välkommen!   (Fri entré300 platser).  Ingen förhandsanmälan.

Föreläsningen ”Prostatacancer” arrangeras av VO Urologi och Patientforum Malmö vid Skånes universitetssjukhus (SUS),
samt Prostatacancer Föreningen SYD.