Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

2017-03-23

Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet.

Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Amand

Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som en följd behöver även gransknings- och analysmetoderna utvecklas.

Inom prostatacancer dominerar fortfarande manuella granskningsmetoder utförda av specialister i radiologi eller nuklearmedicin.  Förutom att det är tidskrävande och dyrt blir resultatet också subjektivt, vilket försvårar framtagande av gemensamma standardvärden som är nödvändiga för att kunna jämföra resultat vid behandling eller läkemedelsstudier.

Ger snabbare besked huruvida läkemedel fungerar
Aseem Undvall Anand, doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, har nyligen disputerat på en avhandling om en automatiserad metod för att mäta tumörer i skelettet, Automated Bone Scan Index (BSI). Metoden bygger på undersökning med så kallad skelettscintigrafi.*

– Automatiserad skelettmätning med BSI kan framför allt bli ett lyft för utvärderingen av vilken effekt nya läkemedel har vid spridd prostatacancer. Anledningen är att metoden kan ge snabbare besked än vad som är möjligt idag om huruvida ett läkemedel fungerar eller ej, säger Aseem Undvall Anand.

Resultaten visar bland annat att automatiserad skelettmätning med BSI är:

– Tillförlitlig och möjlig att återupprepa med stor exakthet i resultaten.
– Användbar och trovärdig för att avläsa förändringar på patienter under behandling.
– Ett bra sätt att, tillsammans med PSA och andra markörer i blodet för prostatacancer, öka möjligheten att förutsäga överlevnadschansen.

Större studie kan avgöra framtida öde

Aseem Undvall Amand. (Bild: privat)

Aseem Undvall Anand anser att nyttan framför allt finns hos patienter med s.k. kastrationsresistent prostatacancer, en av sjukdomens senare faser. Visserligen har tidigare forskning visat på hög tillförlitlighet även i de inledande faserna, men metoden är inte optimal för tidig upptäckt av mikroskopiska förändringar

Studierna bygger på bland annat på datorsimuleringar och 80 deltagande patienter med diagnosticerad prostatacancer från Malmö och Köpenhamn. En större studie under amerikansk ledning, där svenska forskare och patienter deltar, är inne i slutfasen och beräknas bli klar sommaren 2017. Om den ger positiva resultat kan det innebära ett genombrott för användning av automatiserad skelettmätning med BSI vid läkemedelsutveckling, tror Aseem Undvall Anand. Han ser också möjligheter till användning i sjukvården, för att följa upp om en behandling ger önskvärt resultat.

 

*Vid skelettscintigrafi studeras skelettets nybildning, vilken påverkas av flera sjukdomsprocesser. Undersökning sker genom röntgen med sk. gammakamera och ett radioaktivt konstrastämne.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets hemsida.