Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer

2017-01-18

Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i bland annat USA, England och Finland gjort upptäckter som kan resultera i en ny effektiv metod för att hitta och följa effekten av behandling mot prostatacancer.

Först lyckades forskarna visa att antikroppar även kan riktas mot protein som utsöndras eller finns lagrade inne i en cell och inte enbart till strukturer på en cells yta. Därefter kunde de skräddarsy en antikropp som de med hjälp av PET-kamera och radioaktiva, fluorescerande eller toxiska molekyler, såg enbart togs upp av tumörceller som producerade det målsökta proteinet.

Den vänstra bilden är ett vanligt fotografi och visar prostata i en mus. Den högra bilden visar den nya tekniken där gröna fält lokaliserar tumörvävnad. En bild som kan vara till god hjälp för kirurgen när tumörvävnad ska avlägsnas vid en operation. Bilder: Forskargruppen

– Tekniken ökar möjligheten att upptäcka och effektivisera behandlingen av både prostatcancer och bröstcancer, då den här antikroppen binder till ett enzym som finns i både prostata- och bröstcancervävnad. Metoden har i framtiden även potential att utvecklas för att målsöka andra sjukdomar och cancerformer, säger David Ulmert, läkare och forskare vid Lunds universitet som även bedriver cancerforskning vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

– Metoden har potential att förändra sjukvårdens möjligheter att diagnostisera prostatacancer och skräddarsy en behandling för patienten. Därmed ökar möjligheten också för att denne blir botad från sin sjukdom. Vi räknar med att påbörja studier på patienter redan nästa år, säger David Ulmert.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Vetenskaplig artikel

Internalization of secreted antigen-targeted anitbodies by the neonatal Fc receptor for precision imaging of the androgen receptor axis