Från gen till framtidens behandlingar

Från gen till framtidens behandlingar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-11-02
  Åsa Petersén installerades som professor i medicinsk forskning med inriktning mot neurovetenskap den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Huntingtons sjukdom är en ärftlig och dödlig sjukdom som drabbar hjärnan. Idag finns ingen bromsande behandling. Sjukdomen orsakas alltid av en förändring i en enda gen och det är 50 procent risk för varje barn att ärva genen om en förälder är sjuk. Diagnosen ställs med ett gentest när man har…
Läs mer

Möjligheter och risker med den nya ”gensaxen”

Möjligheter och risker med den nya ”gensaxen”
Nyckelord: ,
Kategori: Medicinsk teknik
2016-05-17
CRISPR/Cas9 är namnet på en genteknisk metod som ger forskarna möjlighet att på ett relativt enkelt sätt ändra delar av den genetiska koden i levande varelser. Metoden kan leda till nya behandlingar av svåra sjukdomar, men skulle också kunna missbrukas. En av metodens upphovspersoner, Feng Zhang, besökte nyligen Lunds universitet. Det är Feng Zhang från Broad Institute i USA, fransyskan Emmanuelle Charpentier från Umeå och Berlin samt Jennifer Doudna på Berkeley som utarbetat den nya…
Läs mer

Svårt att leva med risk för Huntingtons sjukdom

Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2014-03-19
Patienter med Huntingtons sjukdom har på många sätt en annan situation än patienter med andra allvarliga sjukdomar. – Sjukdomen berör hjärnan, själva grunden för våra jag, och orsakas av en sjuk gen. Om du har den genen får du förr eller senare sjukdomen, oavsett hur sunt du lever, säger etnologen Niclas Hagen. Han tillhör Susanne Lundins forskargrupp fast han inte är inriktad på stamceller utan på patienter med just Huntingtons sjukdom. Det är en svår…
Läs mer

Genombrott mot depression vid Huntingtons

hjärna
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Psykisk (o)hälsa
2013-05-23
De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ljus på andra symtom - depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen. Foto: Colourbox - Vi är nu först med att visa att det…
Läs mer

Humanister och naturvetare i samarbete

Andréa Wiszmeg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2012-12-18
Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I nätverket ingår biologer, läkare, ingenjörer – men också humanister. På vilket sätt bidrar humanisterna till att utveckla forskningen kring hjärnans sjukdomar? – Naturvetenskaplig och humanistisk forskning behöver varandra för att belysa olika problematiker. Etnologer kan bidra med kunskap om vad den medicinska forskningen betyder för…
Läs mer

Återställer nervcellsfunktion för huntington

Illustration av nervcell
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2012-06-01
Foto: Dreamstime I en ny studie har forskare från Sverige, Sydkorea och USA lyckats återställa nervcellsfunktion i de delar av hjärnan som skadas vid Huntingtons sjukdom, HS, genom att framgångsrikt transplantera stamceller i möss med Huntingtons sjukdom. De stamceller som transplanterats är s k HS-inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). Det är stamceller som kan manipuleras genetiskt från exempelvis hudceller, och användas för att göra laboratoriemodeller av olika sjukdomar. De kan också styras till att bli transplanterbara…
Läs mer

Jia-Yi Li: Neural plasticitet och reparation vid neurodegenerativa sjukdomar

Jia-Yi Li
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2012-03-16
Parkinsons och Huntingtons är de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna som påverkar rörelseförmågan. Båda kännetecknas av olika former av nervcellsdöd och hopklumpning av proteiner i hjärnan. Den vanliga förklaringen till sjukdomarnas symptom har varit nervcellsdöd. Allt fler forskningsrön tyder dock på att synaptisk dysfunktion – d.v.s. fel i kontaktöverföringen mellan nervcellerna – spelar en viktig roll för sjukdomens början och utveckling. Synapser är grundläggande enheter i hjärnan som…
Läs mer

Hormoncentral skadas tidigt vid huntington

tvärsnitt hjärna med magnetkamera
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Månadens vetenskapliga artikel
2011-05-30
Huntingtons sjukdom är obotlig, dödlig och har länge ansetts vara bara en motorisk sjukdom p.g.a. de ofrivilliga ryckiga rörelser som uppstår i sjukdomens senare skede. Forskare i Lund har nu visat att det finns ett tydligt samband mellan förändringar i hypotalamus, hjärnans hormoncentral, och rubbad ämnesomsättningen. Resultaten öppnar för nya behandlingsmetoder. Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig, obotlig neuropsykiatrisk sjukdom. Det börjar oftast med psykiatriska symtom som personlighetsförändringar, depression eller ångest. Rubbningar i ämnesomsättning och…
Läs mer

Orsak till viktökning vid Huntingtons sjukdom

Orsak till viktökning vid Huntingtons sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2011-04-06
Huntingtons sjukdom har länge varit förknippat med ryckiga rörelser. Nu visar forskare i Lund att även ämnesomsättningen kan rubbas kraftigt av den ärftliga sjukdomen. De nya laboratoriefynden ger hopp om helt nya behandlingsmöjligheter. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften Cell Metabolism, visar på viktiga förändringar i hjärnans hormoncentral, hypotalamus. I en serie experiment på möss, som injicerats med det sjuka huntingtonproteinet i detta hjärnområde, uppvisade djuren tidigt en försämrad förmåga att reglera sin ämnesomsättning.…
Läs mer

Huntingtons sjukdom ger också depression

Huntingtons sjukdom ger också depression
Nyckelord:
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2010-11-02
Huntingtons sjukdom kallades tidigare för ”danssjuka” på grund av patienternas ofrivilliga och ryckiga rörelser. Patienternas psykiska symtom – depression, ångest, sömnstörningar med mera – sågs som underordnade. Det verkade ju inte konstigt att den som bar på ett obotligt och dödligt sjukdomsarv skulle bli deprimerad. Huntingtons är en ovanlig…
Läs mer