Huntingtons sjukdom

Svårt att leva med risk för Huntingtons sjukdom

Publicerad: 2014-03-19

Patienter med Huntingtons sjukdom har på många sätt en annan situation än patienter med andra allvarliga sjukdomar. – Sjukdomen berör hjärnan, själva grunden för våra jag, och orsakas av en sjuk ...

Läs artikeln

Genombrott mot depression vid Huntingtons

Publicerad: 2013-05-23 hjärna

De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ...

Läs artikeln

Humanister och naturvetare i samarbete

Publicerad: 2012-12-18 Andréa Wiszmeg

Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I ...

Läs artikeln

Återställer nervcellsfunktion för huntington

Publicerad: 2012-06-01 Illustration av nervcell

Foto: Dreamstime I en ny studie har forskare från Sverige, Sydkorea och USA lyckats återställa nervcellsfunktion i de delar av hjärnan som skadas vid Huntingtons sjukdom, HS, genom att framgångsrikt transplantera ...

Läs artikeln

Jia-Yi Li: Neural plasticitet och reparation vid neurodegenerativa sjukdomar

Publicerad: 2012-03-16 Jia-Yi Li

Parkinsons och Huntingtons är de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna som påverkar rörelseförmågan. Båda kännetecknas av olika former av nervcellsdöd och hopklumpning av proteiner i hjärnan. Den vanliga förklaringen till sjukdomarnas symptom ...

Läs artikeln

Hormoncentral skadas tidigt vid huntington

Publicerad: 2011-05-30 tvärsnitt hjärna med magnetkamera

Huntingtons sjukdom är obotlig, dödlig och har länge ansetts vara bara en motorisk sjukdom p.g.a. de ofrivilliga ryckiga rörelser som uppstår i sjukdomens senare skede. Forskare i Lund har nu visat ...

Läs artikeln

Orsak till viktökning vid Huntingtons sjukdom

Publicerad: 2011-04-06 Orsak till viktökning vid Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom har länge varit förknippat med ryckiga rörelser. Nu visar forskare i Lund att även ämnesomsättningen kan rubbas kraftigt av den ärftliga sjukdomen. De nya laboratoriefynden ger hopp om ...

Läs artikeln

Huntingtons sjukdom ger också depression

Publicerad: 2010-11-02 Huntingtons sjukdom ger också depression

Huntingtons sjukdom kallades tidigare för ”danssjuka” på grund av patienternas ofrivilliga och ryckiga rörelser. Patienternas psykiska symtom – depression, ångest, sömnstörningar med mera – sågs som underordnade. Det verkade ju ...

Läs artikeln

Ny upptäckt förklarar symtom före danssjuka

Publicerad: 2010-09-09 hjärnan

Huntingtons sjukdom kopplas oftast samman med de ofrivilliga rörelser som en gång gav sjukdomen namnet “danssjuka”. Nu visar en ny studie, för första gången, att förändringar i hjärnans hypotalamus sker ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Huntingtons sjukdom

RSS-flöde för denna etikett
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?