Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Det som händer i kroppen påverkar hjärnan

2017-10-24

Maria Björkqvist installerades som professor i fysiologi, med inriktning mot farmakologi, den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Huntingtons sjukdom är en ärftlig nervdegenerativ sjukdom, som vanligtvis debuterar mitt i livet. Patienter drabbas av ofrivilliga rörelser, minnessvårigheter och personlighetsförändringar. I dagsläget finns ingen behandling.

Orsaken till Huntingtons sjukdom är en muterad gen. Denna gen och det protein den ger upphov till, finns uttryckt i alla kroppens celler och påverkar inte enbart hjärnans nervceller. Patienter får, förutom de symptom som är kopplade till nervcellsdöd, också en högre energiomsättning, förlorar vikt och muskelmassa. Varför patienter minskar i vikt är inte känt, men intressant är att patienter med ett högre BMI (body mass index) har visats ha ett långsammare sjukdomsförlopp.

Vår ämnesomsättning styrs och påverkas av många organ i kroppen. Hjärnan får signaler från hormonproducerande organ och vävnader såsom fettväv och skelettmuskulatur. Våra experimentella studier visar på förändringar i flera organ, som har en viktig funktion i energiomsättningen, vid Huntingtons sjukdom, och förändringarna leder till en högre ämnesomsättning tidigt i sjukdomsprocessen. Vår hypotes är att det går att göra sjukdomsförloppet vid Huntingtons sjukdom långsammare genom att sänka ämnesomsättningen. Genom att använda vävnad i kroppen som modellsystem för att studera sjukdomsrelaterade processer vid Huntingtons sjukdom, utvärderar vi nya behandlingsstrategier med syfte att påverka ämnesomsättning, och därmed sjukdomsförloppet.

I mitt arbete som professor i fysiologi, med inriktning mot farmakologi, vill jag bedriva forskning som i framtiden kommer hjälpa de som drabbas av Huntingtons sjukdom med nya behandlingar.

Text: MARIA BJÖRKQVIST

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.