Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Orsak till viktökning vid Huntingtons sjukdom

2011-04-06

Huntingtons sjukdom har länge varit förknippat med ryckiga rörelser. Nu visar forskare i Lund att även ämnesomsättningen kan rubbas kraftigt av den ärftliga sjukdomen. De nya laboratoriefynden ger hopp om helt nya behandlingsmöjligheter.

Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften Cell Metabolism, visar på viktiga förändringar i hjärnans hormoncentral, hypotalamus. I en serie experiment på möss, som injicerats med det sjuka huntingtonproteinet i detta hjärnområde, uppvisade djuren tidigt en försämrad förmåga att reglera sin ämnesomsättning.

– Med det selektivt tillverkade sjuka proteinet såg vi omedelbara förändringar, mössen började äta mer och blev väldigt tjocka. Vi har nu kunnat bevisa att det finns ett orsakssamband mellan det här muterade proteinet i hypotalamus och viktpåverkan. Förändringarna vi ser i mössens hjärnor är lika de vi tidigare observerat i hjärnor på huntingtonpatienter, berättar läkaren och forskaren Åsa Petersén vid Lunds universitet.

Styrningen av blodsockret påverkas

Effekterna av det sjuka huntingtonproteinet gör att den normala styrningen av blodsockernivåer i kroppen slås ut.

 

Troligen skapas ett motstånd mot insulin som gör att vissa nervceller blir döva för att ta emot viktiga signaler vilket sätter det komplexa systemet för ämnesomsättning ur spel.

Hypotalamus i hjärnan. Bild: Wikimedia Commons, Life Science Databases.

Forskargruppen har tidigare visats att de patologiska förändringarna i hypotalamus börjar upp till tio år före det att rörelsebesvären visar sig.

Detta innebär att nya behandlingar riktade mot det lilla kommunikationscentrat hypotalamus skulle kunna ge lindring åt huntingtonpatienter i ett mycket tidigare skede.

Stänga av den sjuka genen

En av de mest lovande behandlingarna som det forskas på idag går ut på att ”stänga av” den sjuka huntingtongenen. Forskargruppen i Lund har framgångsrikt testat metoden på möss med resultatet att de slutade utveckla oregelbundenheter i ämnesomsättningen.

– Vår idé går ut på att vi stänger av den sjuka genen i just hypotalamus. Problemet är att vi inte vill stänga av det vanliga huntingtinet som fortfarande har en viktig funktion. Vi hoppas nu kunna förfina vår metod och sikta in oss specifikt på det sjuka huntingtinet, säger Åsa Petersén.

De nyupptäckta förändringarna i hypotalamus vid Huntingtons sjukdom är ett växande forskningsfält. Måltavlor för nya behandlingar är icke-motoriska symtom såsom viktproblem, sömnsvårigheter och depression.

Text: JENS PERSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 6 april 2011