Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny upptäckt förklarar symtom före danssjuka

2010-09-09

Huntingtons sjukdom kopplas oftast samman med de ofrivilliga rörelser som en gång gav sjukdomen namnet “danssjuka”. Nu visar en ny studie, för första gången, att förändringar i hjärnans hypotalamus sker mer än tio år före rörelsebesvären visar sig.

Genom matematiska analyser av magnetresonansbilder har en grupp forskare från Lund och USA kunnat fastslå att det sker förändringar också i hjärnans hormoncentrum hypotalamus vid Huntingtons sjukdom.

De tidiga symtomen – relaterade till sömn, depression och ämnesomsättning, kan vara orsakade av dessa nedsatta funktioner i hypotalamus.

Åsa Petersén. Foto: Christel Thunell

Läkaren Åsa Petersén har länge varit särskilt intresserad av att identifiera just de förändringar i hjärnan som orsakar psykiatriska problem vid Huntingtons sjukdom.

– När man träffar människor som har fått diagnosen Huntingtons så är de oftast inte lika besvärade av de motoriska symtomen som de är av de psykiatriska symtomen, som dessutom kommer många år före.

Huntingtons sjukdom är ärftlig och orsakas av mutation i en enda gen. Förut sågs de ofrivilliga rörelserna som de första tecknen på att en person som burit på genen insjuknat. Men skadorna på hjärnans centrum för motorik, de basala ganglierna, är inte de enda skadeverkningarna inom Huntingtons sjukdom. Angreppet på hypotalamus förekommer lika tidigt.

– Om vi bättre kan förstå de neurobiologiska förändringar som orsakar de psykiatriska symtomen så har vi också bättre möjligheter att framöver hitta bättre behandlingar och kanske också ett botemedel för Huntingtons, säger Åsa Petersén.

Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Neurobiology of Disease.

TEXT: Jens Persson

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 4/2010.