Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Huntingtons sjukdom – jakten på ett botemedel

2023-05-25

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, genetisk och dödlig hjärnsjukdom. Det finns inget botemedel eller någon sjukdomsbromsande behandling att erbjuda de patienter som drabbas idag. Nervceller i hjärnan dör. Åsa Petersén och hennes team vid Lunds universitet har upptäckt att de ofrivilliga rörelserna vid sjukdomens start inte alls är de första symtomen. Utan att sjukdomen börjar långt innan dess. Nu har de också hittat vilka sorts nervceller som drabbas. I filmen får ni möta Åsa Petersén och hennes patient Tess.

Filmen är producerad av Faktabruket på uppdrag av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Läs mer om Åsa Peterséns forskning:

Huntingtons – en komplex hjärnsjukdom som påverkar rörelser, tankar och känslor

Känslohjärnan – en nyckel i kampen mot Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom: Vanligt med depression och apati