Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla

2019-11-05
Foto: iStock/www.fotogestoeber.de

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, men vad döljer sig bakom begreppet psykisk ohälsa? Gränsen mellan kroppsligt och psykiskt är inte lika tydlig som tidigare och det har blivit alltmer uppenbart att den fysiska och psykiska ohälsan är sammanblandade. På samma sätt som den kroppsliga sjukvården strävar nu psykiatrin mot att göra vården mer individanpassad.

Går det att göra behandlingen mera skräddarsydd utifrån ett blodprov? Kan man ”vaccinera” unga mot psykisk ohälsa? Och vad kan kunskapen om hjärnans plasticitet bidra med?

I tidningen berättar vi om den senaste forskningen och vad som görs för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi får också träffa Fredrik som överlevde ett självmordsförsök och vars viktigaste budskap är att hjälp finns att få – oavsett hur mörkt det känns.

Trevlig läsning!

Läs artiklarna på webben genom att klicka på artikelrubrikerna nedan eller läs den layoutade tidningen som pdf (i högerkolumnen)

PODD: Förebygga psykisk ohälsa – går det?

Vad är psykisk ohälsa?

När man inte längre vill vara med

Att rädda ett liv

Studie ska hjälpa deprimerade till ett aktivt liv

”Sjukdomsförklara inte mer än nödvändigt”

Många unga mobbas på nätet

Spelberoende går att förebygga

Beroende och psykisk ohälsa bland HBTQ-personer

Vad kan primärvården göra vid psykisk ohälsa?

Var tionde gravid upplever depressiva symtom

Egen inläggning kan hjälpa vid självskadebeteende

Flexibla team – för vård när och där den behövs

Depression – från serotoninbrist till plasticitet

Ketamin – ett behandlingsalternativ?

Skräddarsydda behandlingar

Syns psykisk sjukdom i cellerna?

Lewy Body-demens ger svåra sömnstörningar

Huntingtons sjukdom: Vanligt med depression och apati

Fel i produktion av ”kärlekshormonet”

Barn behöver få veta

Anhöriga lider i det tysta

Viktigt att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni

En meningsfull vardag

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Fråga alltid om det förekommer våld hemma

Skatten i kulverten


Missa inte Forskningens dag 5-6 november