Vetenskap & Hälsa

FORSKNINGENS DAG 2019

Psykisk ohälsa är ett växande problem som vi behöver tackla tillsammans. Den behandling som finns idag är otillräcklig. Kom och hör om hur morgondagens behandling och förebyggande arbete kan se ut.

Presentationer av och med forskare vid Lunds universitet och Region Skåne. Årets vetenskapliga arrangörer är Åsa Petersén, Åsa Westrin och Anders Håkansson och moderator för dagen är Anne-Marie Rauer.

Varmt välkomna till ett arrangemang av Medicinska fakulteten, Region Skåne och Erik K. Fernströms Stiftelse. Fritt inträde utan föranmälan.

Genvägar på sidan:

Direktsändning 6 november

Evenemanget direktsänds den 6 november från kl. 14:30 och går även att se i efterhand.

Trailer

Tid och plats


MALMÖ 5 november kl 17.00 – 20.00*, Jubileumsaulan, SUS Malmö

LUND 6 november kl 14.30 – 18.00*, Aulan, SUS Lund

Samma program i Lund och Malmö. Arrangemanget streamas 6 november och eftersänds.

*En timme innan arrangemanget är du välkommen på öppet hus och prova-på-aktiviteter. Evenemanget streamas den 6 november och eftersänds.

Program


Introduktion

Erik Renström, Dekanus Medicinska fakulteten

Diktläsning

Pia Dellson läser dikter ur sin bok Väggen: en utbränd psykiatrikers noteringar

Psykisk ohälsa drabbar hela kroppen

Johan Fernström

Primärvårdens roll vid psykisk ohälsa

Jan Sundquist

Samtal: Vård på patientens villkor – om brukarstyrda inläggningar & flexibla team

Sofie Westling och Ulrika Bejerholm

Hur kan man förebygga självmord?

Åsa Westrin i samtal med Anton Bjuhr, ambassadör Suicide Zero.

Info om prova-på-stationer

Åsa Westrin

Paus

”Att leva med spelberoende”

Film

Samtal om beroende hos unga

Anders Håkansson och Sophia Eberhard

”Huntingtons sjukdom”

Film

När en gen orsakar psykisk ohälsa – om hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom

Åsa Petersén

Behandling vid djup depression

Anders Tingström

Kan vi skräddarsy behandlingen mot depression?

Daniel Lindqvist

Samtal: Kan man förebygga psykisk ohälsa?

Anders Håkansson, Daniel Lindqvist, Sofie Westling

Prisceremoni – Erik K Fernströms Stiftelse

Årets pristagare 2019: Søren Brunak, Prof., Research director, PhD ”När en diagnos inte räcker: samverkande sjukdomar och gener”

Prisceremoni – Erik K Fernströms Stiftelse

I Lund delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. I Malmö delas priset för yngre framgångsrik forskare verksam i Region Skåne ut.