Måndag 22 maj: föreläsning om att bli äldre

Måndag 22 maj: föreläsning om att bli äldre
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Äldres hälsa
2017-05-19
Välkomna till föreläsningen ”Att bli äldre”, som arrangeras av VE Minnessjukdomar, Kunskapscentrum för demenssjukdomar och Patientforum Malmö vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Entrén är fri (300 platser) och ingen förhandsanmälan behövs.   Tid: Måndag 22 maj klockan 14-17 Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5 B, SUS Malmö Progam 14.00 Om hjärnan – då vi blir äldre. Erik Stomrud, läkare, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus. 14.40 Lewy Body Demens – klinik och forskning. Iris Zahirovic, ST-läkare, VE Minnessjukdomar, Skånes…
Läs mer

Lewy body sjukdom – kliniska studier

Lewy body sjukdom – kliniska studier
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-02
Elisabet Londos installerades som professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lewy body-sjukdom (LBS) är enkelt uttryckt en blandning mellan Parkinsons och Alzheimers sjukdom, sett till sjukdomsprocesserna och bristerna på signalämnen. Glömska, som vanligen förknippas med Alzheimers sjukdom, är mindre vanligt vid LBS, där andra kognitiva symptom dominerar, som svårigheter med avståndsbedömning och långsamhet i tanken. Kärnsymptomen är (1) parkinsonism, ofta utan skakningar,…
Läs mer

När minnet sviktar

När minnet sviktar
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-05-18
Allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom, men all glömska är inte demens. Så när ska man börja bli orolig? Vad vet man om orsakerna till demens idag och hur långt har forskningen kommit i sina ansträngningar att ta fram ett botemedel? Och hur är det att vårda någon med demens? Kan utbildning av anhöriga bidra till minskad börda? I den här podden får vi träffa Oskar Hansson som är läkare och forskar om demens, och Beth…
Läs mer

Hudbit för hudbit närmare Alzheimers gåta

Hudbit för hudbit närmare Alzheimers gåta
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-16
På bilden ovan ses hudvävnad som lagts i odling. Man kan se celler som vandrat ut och som kommer börja dela sig inom kort. Foto: The Swedish BioFINDER Study Vad sägs om att kunna studera hur hjärnans celler mår med hjälp av hudceller? Låter det som science fiction? Faktum är att demensforskare i Lund och Malmö finslipar just nu tekniken där man omvandlar hudceller, tagna genom ett vanligt vävnadsprov från huden,…
Läs mer

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-13
Neurologen och forskaren Oskar Hansson har lyckats visa att biomarkörer i ryggvätska kan tidigt sålla fram personer som löper risk att drabbas av Alzheimers. Men för att förstå vad som faktiskt triggar igång sjukdomen och varför hjärnans nervceller börjar dö – och för att i förlängningen hitta bot – behövs ett helhetsgrepp, en kombination av flera olika metoder. Avancerad bildteknik är en viktig pusselbit i hans fortsatta arbete. Allt började i en frustration över en allvarlig…
Läs mer

Lewy Body – en svårdiagnosticerad form av demens

Lewy Body – en svårdiagnosticerad form av demens
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-12
Lewy Body-demens är svårdiagnosticerad och misstolkas ofta av sjukvården. Patienter som får rätt diagnos och rätt behandling kan uppleva en väsentlig förbättring medan en felbehandling kan i värsta fall leda till livshotande tillstånd. Läkaren Elisabet Londos, med stor erfarenhet av Lewy Body-patienter, lägger mycket tid på att resa landet runt och informera om vilka symtom man ska vara uppmärksam på. Elisabet Londos Foto: Roger Lundholm - Personer med Lewy Body-demens har…
Läs mer

40 år och dement

40 år och dement
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-11
Tema: Demens De allra flesta som får en demensdiagnos är äldre, dvs. över 65 år, men även yngre kan drabbas. Sjukdomen är densamma men det faktum att de befinner sig mitt i livet, med jobb och familj, gör att både de drabbade och deras anhöriga behöver särskilt stöd. I Malmö arbetar man sedan tio år med ett särskilt uppföljningsprogram för yngre med demenssjukdom och deras familjer. - Yngre dementa blir ofta missuppfattade. Man feltolkar deras…
Läs mer

Lindrar symtomen genom rätt bemötande

Lindrar symtomen genom rätt bemötande
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-10
Ella har skrikit nästan hela natten, rivit sönder sina lakan och den lugnande medicin hon fått har inte haft någon större effekt. När morgonpersonalen kommer in för att hjälpa henne med badrumsbestyren börjar hon slåss och biter en sköterska i armen. Maken, som besöker henne varje dag, hittar henne hopsjunken i en stol med en oäten macka och ett glas saft framför sig. Han försöker hjälpa henne med frukosten men det slutar med att hon…
Läs mer

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-09
Idag finns cirka 160 000 personer med demens i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25 000. Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder och med en åldrande befolkning kan man förmoda att antalet demenssjuka kommer att öka. Än så länge finns ingen botande behandling men mycket finns att göra för att både förebygga och bromsa förloppet – bara man får rätt diagnos. Idag får tyvärr inte ens hälften rätt diagnos och behandling. Demens är…
Läs mer

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk

Enkelt prov kan avslöja Alzheimers-risk
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2014-08-28
I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Ett sådant prov kan dels lugna personer som har låg risk att drabbas, dels hjälpa personer i riskzonen att behålla sin tankeförmåga intakt så länge som möjligt. – Detta är den första studie som visar att provet fungerar i den kliniska vardagen, säger Oskar Hansson, docent vid Enheten för klinisk minnesforskning på Lunds universitet…
Läs mer