Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Invandrare får sämre demensvård

2011-10-05

händer, äldre person som håller ett armbandsur

Foto: Dreamstime

– Invandrare riskerar att få fel diagnos på minnesmottagningar. Språkförbistringar gör att demensutredningarna kan bli missvisande, säger Lennart Minthon, professor i psykiatri, i en intervju till Sydsvenskan. Nu vill han översätta testerna till andra språk.

– Att få rätt diagnos är väldigt betydelsefullt och avgörande för vilken behandling, eventuell medicinering och omhändertagande som patienten ska få, förklarar Lennart Minthon.