Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När minnet sviktar

2016-05-18

Allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom, men all glömska är inte demens. Så när ska man börja bli orolig? Vad vet man om orsakerna till demens idag och hur långt har forskningen kommit i sina ansträngningar att ta fram ett botemedel? Och hur är det att vårda någon med demens? Kan utbildning av anhöriga bidra till minskad börda? I den här podden får vi träffa Oskar Hansson som är läkare och forskar om demens, och Beth Dahlrup, demenssjuksköterska som forskar kring de anhörigas situation. 

oskar_hansson_2015_medium
”Vid Alzheimers sjukdom ansamlas ett protein som heter beta-amyloid i hjärnan, och detta verkar ske redan tio till tjugo år innan man börjar få symtom. Man skulle kunna tänka sig att vi i framtiden sänker mängden beta-amyloid med någon biverkningsfri terapi och börjar med det redan i medelåldern, i förebyggande syfte så att man aldrig drabbas av Alzheimers sjukdom”. Foto: Privat

 

från Canon 089
”Anhöriga som hade fått stöd blev mycket mer observanta på symtom som man tidigare kanske inte hade kopplat till sjukdomen. De hade fått andra glasögon att se med”, säger Beth Dahlrup, demenssjuksköterska som forskar kring de anhörigas situation. Hon berättar även att många anhöriga tycker att det är en lättnad att få beskedet. Foto: Tove Smeds.

 

Tema:
Demens