Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Måndag 22 maj: föreläsning om att bli äldre

2017-05-19

Välkomna till föreläsningen ”Att bli äldre”, som arrangeras av VE Minnessjukdomar, Kunskapscentrum för demenssjukdomar och Patientforum Malmö vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Entrén är fri (300 platser) och ingen förhandsanmälan behövs.

 

Tid: Måndag 22 maj klockan 14-17
Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5 B, SUS Malmö

Progam

14.00 Om hjärnan – då vi blir äldre. Erik Stomrud, läkare, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus.

14.40 Lewy Body Demens – klinik och forskning. Iris Zahirovic, ST-läkare, VE Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus.

15.20 Paus med frukt och vatten.

15.40 Symtom – sjukdom eller läkemedelsbiverkan? Anette Ohlson, apotekare, specialistminnesmottagningen, Ängelholms sjukhus.

16.20 Fallrisk när minnet sviktar – balansera mera! Maria Nilsson, fysioterapeut, VE Minnessjukdomar, SUS.

Välkommen!