Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-03-13
Neurologen och forskaren Oskar Hansson har lyckats visa att biomarkörer i ryggvätska kan tidigt sålla fram personer som löper risk att drabbas av Alzheimers. Men för att förstå vad som faktiskt triggar igång sjukdomen och varför hjärnans nervceller börjar dö – och för att i förlängningen hitta bot – behövs ett helhetsgrepp, en kombination av flera olika metoder. Avancerad bildteknik är en viktig pusselbit i hans fortsatta arbete. Allt började i en frustration över en allvarlig…
Läs mer

Söker tidiga tecken på artros

Söker tidiga tecken på artros
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Vid en knäskada reagerar kroppen med en inflammation i knäleden. Inflammationen ger oftast med sig efter någon vecka och knäleden verkar frisk. Man vet dock att ungefär hälften av de knäskadade kommer, efter fem till tio år, ha utvecklat början till artros. Vad som händer under den ”tysta perioden” och varför vissa drabbas och inte andra vet man än så länge ganska lite om. Forskarna André Struglics och Patrik Önnerfjord studerar tiden från skadetillfället till…
Läs mer

Proteinet som avslöjar diabetesrisk många år i förväg

Mikroskopibild bukspottkörtel
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Feature
2012-11-09
När diagnosen typ 2 diabetes ställs har sjukdomsprocessen i regel pågått i flera år och diabetiska skador på exempelvis blodkärl och ögon redan ett faktum. Ett prov som tidigt visar vem som är i riskzonen är värdefullt, då skulle förebyggande behandling kunna starta i tid. Nu har forskare hittat en lovande kandidat till ett sådant prov. - Vi har visat att personer som hade över genomsnittet…
Läs mer

Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder

Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Feature
2012-05-16
Diabetesforskare belönas för kartläggningen av en ny riskmarkör för typ 2-diabetes. Markören är ett protein som är kraftigt överproducerat redan vid tidiga stadier av sjukdomen. Att finna tidiga markörer är viktigt, eftersom man då kan sätta in tidiga åtgärder i form av livsstilsförändringar eller förebyggande medicinering innan sjukdomen och eventuella komplikationer har utvecklats. Hur sjukdomen uppkommer är till stora delar oklart. Man vet att det beror på en kombination av minskad känslighet för insulin och…
Läs mer

Tumörbestämning på liv och död

Karin Jirström
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2012-02-10
Cancer är inte en sjukdom utan flera. Det finns många olika varianter av varje cancerform, som inte kan särskiljas med dagens metoder men där skillnaderna ändå kan betyda liv eller död. – Vi måste bli bättre på att hitta de särdrag hos enskilda tumörer som visar sjukdomens troliga utveckling och hur olika behandlingar kan fungera, säger Karin Jirström. [caption id="attachment_20369" align="alignnone" width="390" caption="Karin Jirström (i mitten) och hennes medarbetare Marie Fridberg och Björn Nodin studerar…
Läs mer

Enkelt test förutspår risk för återfall i bröstcancer

Anders Carlsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Feature
2011-11-04
Av de 7.000 svenska kvinnor som årligen drabbas av bröstcancer riskerar drygt 2.000 att drabbas av återfall, alltså metastaser. Idag vet man på förhand inte vilka dessa patienter är, men ett nytt test kan snart ge en tydlig fingervisning. Nyligen publicerades de vetenskapliga rönen i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, PNAS. – Denna typ av information är mycket eftersökt, eftersom den låter läkaren blicka in i framtiden, säger…
Läs mer

Karin Jirström: Att spå i tumörvävnad

Karin Jirström
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2011-10-24
  Cancer är inte en utan många olika sjukdomar, även då den har sitt ursprung i ett och samma organsystem. Trots de senaste årens markanta framsteg inom cancerforskningen, vilka bland annat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya och alltmer avancerade läkemedel, har den kliniska cancerdiagnostiken som bedrivs av patologer inte förfinats i samma takt. För att uppnå visionen om individualiserad…
Läs mer

Snabbare upptäckt och behandling av svår sepsis

streptokocker i blodkärl
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Infektioner
2011-05-16
  Bakterier i blodkärl. Foto: Dreamstime Sepsis är namnet på en infektion som framkallar en serie reaktioner i kroppen som i värsta fall kan sluta med döden. Problemet för både patienter och läkare är att tillståndet i början är svårt att skilja från mindre farliga infektioner som t.ex. en kraftig influensa eller vinterkräksjuka. En forskare i Lund har nu funnit ett ämne i blodet som visar dels om en patient har sepsis, dels hur allvarligt…
Läs mer

Nytt test kan ge SLE-patienter ett drägligare liv

Christer Wingren
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature, Leder, muskler och skelett
2011-05-09
Fem miljoner människor världen över lider av den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, Systemisk lupus erythematosus. Bara i Sverige finns 5000 patienter och varje år konstateras 400 nya fall. Tillsammans med läkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus är forskare vid Lunds Tekniska Högskola på väg att utveckla ett nytt test som kan räta ut flera frågetecken kring sjukdomen och i förlängningen ge SLE-patienter ett bättre liv. – Idag kan det ta upp till ett år innan…
Läs mer