Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Psykisk (o)hälsa
2016-12-08
Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier. – Vi tror inte att markören kan förutsäga vem eller vilka som kommer att göra suicidförsök. Men det kan vara en biologisk markör som visar på ett stresspådrag hos den grupp sårbara individer som lider av olika psykiatriska tillstånd så som ångest-…
Läs mer

Blodprovstest för att rädda tarm och liv

Blodprovstest för att rädda tarm och liv
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Mage och tarm,
2016-11-02
Stefan Acosta installerades som professor i kärlkirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. För 17 år sedan upptäckte jag av en slump att en patient med akut nedsatt blodförsörjning till följd av blodpropp i tarmcirkulationen hade förhöjt D-dimer (ett särskilt proteinfragment) i blodet, vilket startade och i hög grad bidrog till mitt intresse för studier av akuta cirkulationsrubbningar till tarmen. Jag anslöt mig till en mycket aktiv forskningsgrupp vid Uppsala…
Läs mer

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-06-09
Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En…
Läs mer

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes,
2016-04-01
Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny sorts biomarkörer som förutspår risken för typ 2-diabetes. Det är epigenetiska förändringar på särskilda gener som kan upptäckas med ett vanligt blodprov. - Det skulle kunna motivera en person i riskzonen att ändra livsstil, säger Karl Bacos forskare i epigenetik vid Lunds universitet. Karl Bacos Genom att mäta HbA1C, ett medelvärde på blodsockernivån över tid, kan man redan i dag förutspå ett insjuknande…
Läs mer

Nya biomarkörer kan leda till nya läkemedel

Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil, Kost och träning
2015-10-20
Alla som är överviktiga får inte typ 2-diabetes, men 80 procent av alla med typ 2-diabetes lider av fetma. Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, och får du typ 2-diabetes blir risken ännu större. År 2012 inleddes DIRECT, en stor europeisk studie där forskare från ett stort antal universitet tillsammans med industrin, har ambitionen är att hitta nya så kallade biomarkörer, för försämrad blodsockerkontroll. Biomarkörer är ämnen som kan mätas…
Läs mer

Biomarkörer hittar dödlig cancer

Biomarkörer hittar dödlig cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik
2015-06-08
Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för patientens öde. En ganska ny metod är att ta hjälp av biomarkörer – biologiska företeelser som går att mäta, och vars mått säger något om patientens hälsa. På Lunds universitet arbetar Christer Wingren och Sara Ek med proteiner som kan användas som biomarkörer vid två svåra cancersjukdomar, pancreascancer och mantelcellslymfom. Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) är en dödlig sjukdom: efter fem år är…
Läs mer

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-03-13
Neurologen och forskaren Oskar Hansson har lyckats visa att biomarkörer i ryggvätska kan tidigt sålla fram personer som löper risk att drabbas av Alzheimers. Men för att förstå vad som faktiskt triggar igång sjukdomen och varför hjärnans nervceller börjar dö – och för att i förlängningen hitta bot – behövs ett helhetsgrepp, en kombination av flera olika metoder. Avancerad bildteknik är en viktig pusselbit i hans fortsatta arbete. Allt började i en frustration över en allvarlig…
Läs mer

Söker tidiga tecken på artros

Söker tidiga tecken på artros
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett
2013-11-05
Vid en knäskada reagerar kroppen med en inflammation i knäleden. Inflammationen ger oftast med sig efter någon vecka och knäleden verkar frisk. Man vet dock att ungefär hälften av de knäskadade kommer, efter fem till tio år, ha utvecklat början till artros. Vad som händer under den ”tysta perioden” och varför vissa drabbas och inte andra vet man än så länge ganska lite om. Forskarna André Struglics och Patrik Önnerfjord studerar tiden från skadetillfället till…
Läs mer

Proteinet som avslöjar diabetesrisk många år i förväg

Mikroskopibild bukspottkörtel
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes,
2012-11-09
När diagnosen typ 2 diabetes ställs har sjukdomsprocessen i regel pågått i flera år och diabetiska skador på exempelvis blodkärl och ögon redan ett faktum. Ett prov som tidigt visar vem som är i riskzonen är värdefullt, då skulle förebyggande behandling kunna starta i tid. Nu har forskare hittat en lovande kandidat till ett sådant prov. - Vi har visat att personer som hade över genomsnittet…
Läs mer

Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder

Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder
Nyckelord:
Kategori: Diabetes,
2012-05-16
Diabetesforskare belönas för kartläggningen av en ny riskmarkör för typ 2-diabetes. Markören är ett protein som är kraftigt överproducerat redan vid tidiga stadier av sjukdomen. Att finna tidiga markörer är viktigt, eftersom man då kan sätta in tidiga åtgärder i form av livsstilsförändringar eller förebyggande medicinering innan sjukdomen och eventuella komplikationer har utvecklats. Hur sjukdomen uppkommer är till stora delar oklart. Man vet att det beror på en kombination av minskad känslighet för insulin och…
Läs mer