Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny markör för att bedöma hjärnskada efter hjärtstopp

2018-10-30

Lundaforskarna Tobias Cronberg och Niklas Mattsson publicerade förra året en studie som visade att serum tau är en ny och lovande markör för att identifiera patienter med svår hjärnskada efter hjärtstillestånd. Nu har de tillsammans med Marion Moseby Knappe upptäckt att proteinet Neurofilament light (NFL) utgör en ännu bättre markör för att identifiera graden av hjärnskada efter hjärtstillestånd. Information som kan ligga till grund för beslut om den fortsatta livsuppehållande behandlingen.

Tre av forskarna bakom den aktuella studien kring hjärtstopp. Fr vä: Tobias Cronberg, Marion Moseby Knappe och Niklas Mattsson. Foto: Olle Dahlbäck

– Vi har undersökt Neurofilament light (NFL) med samma nya hyperkänsliga undersökningsteknik som Tobias Cronberg och Niklas Mattsson undersökte tau. I denna nya studie visade sig serum NFL vara en utmärkt markör för att identifiera graden av hjärnskada efter hjärtstillestånd. Vi har även jämfört NFL med tre andra biomarkörer, däribland tau samt alla andra rutinmetoder som används för att förutspå utfall hos patienter efter hjärtstillestånd, säger en av försteförfattarna till studien, Marion Moseby Knappe som är forskare vid Centrum för hjärtstopp och neurolog vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs även: Tau visar obotliga hjärnskador vid hjärtstopp

Beslutsunderlag för livsuppehållande behandlingen

Patienter som återupplivats efter ett hjärtstillestånd är oftast medvetslösa under de första dygnen till följd av hjärnskadan och ungefär hälften avlider. Med hjälp av neurofysiologiska mätningar, röntgenundersökningar och neurologiska undersökningar bildar sig läkarna en uppfattning om hur svår hjärnskada patienterna har drabbats av. Informationen ligger sedan till grund för beslut om att fortsätta eller avbryta den livsuppehållande behandlingen.

Läs även: När hjärtat stannar … Tema: plötsligt hjärtstopp

– Den nya metoden görs med hjälp av ett enkelt blodprov och den kan göra dessa bedömningar säkrare, säger Marion Moseby Knappe.

Behöver bekräftas i större studier

– Det är dock viktigt att understryka att metoden är ny och att den än så länge bara används i forskningssammanhang. Om resultaten kan bekräftas i fler studier kommer man i framtiden att kunna bedöma prognos för återhämtning efter hjärtstillestånd tidigt och säkert. Därmed kan vi också bespara patienter och anhöriga onödigt lidande och göra vården effektivare, säger Tobias Cronberg, professor och neurolog vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Halten av proteinet neurofilament light (NFL) i blodet är en bättre markör på hjärnskada än någon av de tillgängliga metoder som används i kliniskt bruk idag, menar forskarna bakom studien.

Forskarna fann att blodnivåerna av proteinet neurofilament light redan ett dygn efter hjärtstilleståndet överensstämde mycket väl med patienternas neurologiska funktionsnivå sex månader senare.

Den vetenskapliga artikeln: Serum Neurofilament Light Chain for Prognosis of Outcome After Cardiac Arrest

I studien, som är ett samarbete med bland annat forskarkollegor vid Sahlgrenska Neurokemilaboratoriet i Mölndal, analyserades prover från mer än 700 patienter som ingick i den hittills största internationella hjärtstoppsstudien TTM.

Text: OLLE DAHLBÄCK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Illustration hjärta: Colourbox