Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tau visar obotliga hjärnskador vid hjärtstopp

2017-10-27

En ny upptäckt gör att man betydligt snabbar än i dag kan avgöra vilka patienter med hjärtstopp som kommer att få obotliga hjärnskador. Bakom upptäckten står Tobias Cronberg och Niklas Mattsson. Båda är läkare vid Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin och forskare vid Centrum för Hjärtstopp vid Lunds Universitet.

Tobias Cronberg och Niklas Mattsson har studerat nivåerna av proteinet tau hos patienter som drabbats av hjärtstopp. Bild: Roger Lundholm

De första dagarna efter ett hjärtstopp är det svårt att värdera hur mycket hjärnskador en person har fått. Tobias Cronberg poängterar att den stora vinsten med upptäckten är att tunga beslut om att fortsätta eller avbryta intensivvård nu kan bli säkrare.

Tau ger ytterligare information om hjärnskada efter hjärtstopp

I studien, som publiceras i den ansedda tidskriften Annals of Neurology, har man testat proteinet tau som markör. Ämnet kan mätas i blod och kan användas som ett mått på hjärnskada.

– Tau finns i nervceller och utsöndras till blodet när nervcellerna skadas. Vi fann att patienter med dålig prognos har mycket höga nivåer av tau i blod. Det visade sig också att tau är väsentligt bättre som blodmarkör än den vi använder nu i kliniken, berättar Niklas Mattsson.

Blodprov från 700 patienter som ingick i en internationell hjärtstoppstudie har legat till grund för mätningarna av tau som har skett vid Sahlgrenska Neurokemilaboratoriet i Mölndal.

– För att SUS ska kunna börja använda den här nya metoden krävs en investering i maskinvara, säger Niklas Mattsson.

Forskarna betonar att deras upptäckt inte kommer att ersätta andra metoder för att mäta hjärnskada utan skall ses som ett viktigt komplement.

Text: ANNA-LENA BOIVE
Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande på Skånes universitetssjukhus hemsida.