Terapi på nätet och motion kan minska psykisk ohälsa

Terapi på nätet och motion kan minska psykisk ohälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2017-04-21
Psykisk ohälsa leder till nedsatt funktion inom flera områden och ofta också till sjukskrivning. Ändå får många som söker hjälp på vårdcentralen inte den hjälp de behöver. Psykologen Catharina Strid visar i en ny studie från Lunds universitet att en ökad ordinering av internetbaserad KBT och fysisk träning skulle kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa.  Primärvården missar ibland att såväl diagnosticera som att behandla problem som berör det psykiska välmåendet. Följden blir ett…
Läs mer

Vikten av dagliga aktiviteter för människor med psykisk funktionsnedsättning

Vikten av dagliga aktiviteter för människor med psykisk funktionsnedsättning
Nyckelord: ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2017-02-24
Personer med psykisk funktionsnedsättning på Fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på Fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar arbetsterapeuten Jenny Hultqvists nya avhandling. För personer med psykisk funktionsnedsättning, liksom för oss alla, är det viktigt att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen. Jenny Hultqvist, arbetsterapeut och nydisputerad doktor i arbetsterapi, har jämfört två olika rehabiliteringsformer för personer med psykisk…
Läs mer

Var tredje nyanländ uppger ha fått sämre hälsa i Sverige

familj
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa
2016-12-13
Forskning visar att hälsan hos en tredjedel av de nyanlända försämras efter att de har kommit till Sverige. Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap vid Malmö högskola, har lett forskningsprojektet i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Foto: Colourbox När det gäller självrapporterad hälsa, en del hälsobesvär och använda läkemedel är resultaten i linje med den övriga befolkningen i Skåne. Mer bekymmersamma resultat som kommer fram i undersökningen är dålig psykisk hälsa, trångboddhet och…
Läs mer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Okategoriserat, Psykisk (o)hälsa
2016-12-08
Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier. – Vi tror inte att markören kan förutsäga vem eller vilka som kommer att göra suicidförsök. Men det kan vara en biologisk markör som visar på ett stresspådrag hos den grupp sårbara individer som lider av olika psykiatriska tillstånd så som ångest-…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Infektioner, Leder, muskler och skelett, Medicinsk teknik, Psykisk (o)hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-11-24
Psykisk hälsa mitt i livet. Blodsjukdomar. Blodprovstest för att rädda tarm och liv. Molekylära kartor som vapen mot cancer. Åderförkalkningsplack. Det är några av de forskningsområden som rör vår hälsa som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi Blodprovstest för att rädda tarm och liv Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning Psykisk hälsa mitt i livet Anders Bengtsson, professor i reumatologi När…
Läs mer

Hälsovetenskapens dag – för en bättre hälsa genom livet

Hälsovetenskapens dag - för en bättre hälsa genom livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Hjärnan och nervsystemet, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa, Äldres hälsa
2016-11-08
Torsdagen den 17 november mellan 13.30 - 16.30 kan du komma och lyssna på föreläsningar om forskning kring nya arbetssätt för en bättre hälsa genom livet. Ms-relaterad trötthet i vardagen, vägar till arbete för personer med psykisk ohälsa, sjukvård i hemmet för barn och att undvika att falla är exempel på ämnen som kommer att tas upp. Välkomna till Health Sciences Centre, Baravägen 3 i Lund. Läs mer här
Läs mer

Psykisk hälsa mitt i livet

Psykisk hälsa mitt i livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-11-02
Ulrika Bejerholm installerades som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Min forskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. Idag drabbas alla någon gång i livet av psykisk ohälsa, direkt eller indirekt. Det handlar om allt från vanliga besvär som stress och ångest till svårare psykisk sjukdom. Att utveckla insatser som hjälper i olika livssituationer, i olika miljöer och för olika målgrupper är därför centralt. Vi…
Läs mer

Positiva resultat vid utvärdering av kampanjen (H)järnkoll

Positiva resultat vid utvärdering av kampanjen (H)järnkoll
Nyckelord: ,
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Psykisk (o)hälsa
2016-10-31
Personer som lever med en psykisk sjukdom möts ofta av stigmatisering vilket är ett allvarligt problem, för individen såväl som för samhället i stort. På uppdrag av Sveriges regering genomfördes därför kampanjen (H)järnkoll. Kampanjen som pågick under mellan 2009 och 2014 har nu utvärderats av forskare vid Lunds universitet – och positiva resultat kan visas upp rörande allmänhetens uppfattningar av psykisk ohälsa. - Det har blivit bättre, men bara lite bättre – så det finns…
Läs mer

Brus kan hjälpa barn med ADHD

lyssna på musik genom hörlurar
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hjärnan och nervsystemet, Psykisk (o)hälsa
2016-09-30
Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie talar för att så kan vara fallet. I studien såg forskarna vid Högskolan i Sogn och Fjordane och Lunds universitet att barnen med ADHD kunde koncentrera sig bättre när de via ett par hörlurar fick ett meningslöst, slumpmässigt brusljud - högt som från en dammsugare - i öronen. Vid en jämförelse visade…
Läs mer

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa
2016-09-19
En femtedel av ungdomarna som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt. En del har till och med självmordstankar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som bygger studier där man följt 88 ungdomar som opererats för fetma. – Det är oerhört viktigt att sjukvården inte bara fokuserar på de fetmaoperades fysiska välmående, säger psykologen Kajsa Järvholm. Kajsa Järvholm, psykolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, menar att det måste göras…
Läs mer