Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När depressionen är över dröjer minnesproblemen kvar

2022-06-01

 

Man i svart polo lutar sig mot glasvägg som speglar hnom.
Minnesproblem efter depression är en funktionsnedsättning i det moderna arbetslivet för många. Alexander Santillo Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Vid depression blir hjärnan uttröttad och minnet och koncentrationen fungerar inte som det ska. Problemen kan vara bestående. Forskningen satsar därför på att hitta lösningar på de koncentrations- och minnesproblem som ofta dröjer sig kvar under flera år.

Historiskt har vården och forskningen fokuserat på hur man kan behandla ångest, nedstämdhet och självmordstankar vid depression. Men allteftersom studier har visat att den som lidit av depression ofta har avsevärda problem med att fokusera och komma ihåg flera år efteråt har forskningen vridit sig mot en ny inriktning: minnes- och koncentrationsforskning. De många sjukskrivningarna i Sverige för psykisk ohälsa gör minnesproblem efter depression till ett vanligt gissel.

–Jag skulle kalla det ett folkhälsoproblem. Det blir en funktionsnedsättning i det moderna arbetslivet för många, säger Alexander Santillo, forskare vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri i Region Skåne.

Studier har visat att kan handla om ganska svåra minnesproblem under flera år efter en depression. Att forskningen inom området tagit fart beror också på ekonomiska incitament.

–Det finns också stora pengar att tjäna för det läkemedelsbolag som lyckas ta fram en medicin mot detta.

Inte bra med för mycket vila

.Vid en depression krymper hippocampus och dessutom måste hjärnan aktivera större delar för att arbetsminnet ska fungera, vilket är mentalt tröttande. Depression är en bred diagnos, där utmattning kan vara ett symtom. Men främst kännetecknas depression av nedstämdhet, ångest, inaktivitet och problem med kognitionen. Förutom koncentrations- och minnesproblem är vanliga symtom bristande simultankapacitet, svårigheter att hitta ord och förstå och en nedsatt förmåga att planera, lösa problem och fatta beslut. Även att orientera sig blir svårare. Många söker inte hjälp, något som i värsta fall kan utmynna i suicid.

–Det gäller särskilt äldre män, som är överrepresenterade i suicidstatistiken. Men även många som söker hjälp är underbehandlade och skulle kunna må bättre snabbare med en mer intensiv behandling. För det finns effektiv behandling, säger Alexander Santillo.

Under behandlingen ska man vara noga med eventuell antidepressiv medicin och sköta sin sömnbalans, det vill säga göra vad man kan för att hålla bra sömnrutiner och inte sova för mycket. Det finns också starkt stöd i forskningen för att KBT-terapi hjälper vid lindrig till måttlig depression. Även att komma igång med träning i någon form är en viktig del för att tillfriskna.

–Vi vet att det inte är bra att bli för passiv och vila för mycket vid depression. Det gäller att hela tiden göra det man orkar – orkar man gå en promenad om dagen eller göra en storhandling i veckan så ska man göra det. Kanske klarar man ett kortare träningspass även om man är mentalt utmattad.

Kan det minnesträning fungera för att mota minnesproblemen efter en depression?
–Det är inget vi rekommenderar eller har belägg för. Det är mycket mer effektivt att sköta sin depressionsbehandling väl än att minnesträna tio minuter i någon app.

 

TEXT: JENNY LOFTRUP