Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om ätstörningar

2022-09-08

Föreläsningen om ätstörning spelades in utan publik sommaren 2022.

Program och föreläsare i filmen

Vad är ätstörningar? Ulf Wallin, överläkare, Kompetenscentrum för ätstörningar, Psykiatri Skåne.

Behandling, patientupplevelse och att vara anhörig Mia Lundgren, samordnare, Regionalt ätstörningscentrum, Region Skåne. Anna Nilsson, teologistuderande, tidigare drabbad av ätstörning.

Aktuell forskning om ätstörningar Ulf Wallin, överläkare, Kompetenscentrum för ätstörningar, Psykiatri Skåne.

 

Föreläsningen arrangerades av Sjukhusbiblioteket Patientforum SUS,
Kompetenscentrum för ätstörningar och Regionalt ätstörningscentrum, Region Skåne