Tema: Små barns hälsa och trygghet

2018-05-18
De flesta av oss kan relatera till barn eller minns vår egen barndom. Ofta handlar det om glädje som spring i benen, pirret i magen inför första skoldagen och lycka över sommarglassen. Men oundvikligt är också oro för sjukdom, beteenden, diagnoser och säkerhet. I detta temanummer presenteras en del av all den forskning som görs inom olika områden för att vi så långt det går ska kunna säkra barns hälsa, utveckling och trygghet.
Läs mer