Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Mammans livsstil och fostrets framtida hälsa

2018-05-31

Föredrag av Helena Strevens, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Inspelningen är gjord i april 2018.

Mer om mammans och fostrets hälsa

Graviditetsdiabetes: Uppföljning behövs även efter förlossningen

Barnafödande och kvinnohälsa i fokus

Sköra barn med sköra hjärnor

Enkelt blodprov kan tidigt förutsäga risk för havandeskapsförgiftning

PODD: Så vill de tackla havandeskapsförgiftning