Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Checklista: Så förebygger du olycksfall i hemmet

2018-06-21

Barn är ofta väldigt nyfikna av sig, men utforskandet av hemmet kan leda till olyckor och skador. Anna Carlsson, barnsjuksköterska och lektor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet, ger sina bästa tips på hur du förebygger några av de vanligaste olycksfallen bland yngre barn upp till sex år.

Anna Carlsson, barnsjuksköterska och lektor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet, har hjälpt oss ta fram checklistan. I hennes doktorsavhandling Child injuries at home – Prevention, Precautions and Intervention with focus on scaldsbeskrivs yngre barns utsatthet för olycksfallsrisker i hemmet.

Om ditt barn sätter i halsen och inte får luft eller ramlar i trappan och blir medvetslöst är det ovärderligt om du som förälder har gått en kurs i första hjälpen för barn. Men det finns mycket du kan göra för att förebyggaatt olyckan inträffar.

Skållskador

Drick aldrig varma drycker när du har ditt barn i knät. När de nyfikna händerna inte når fram till koppen kanske barnet provar att sparka i stället och kan då få drycken över sig.

Brännskador

Eftersom barn under fyra år har en fördröjd reaktionsförmåga dröjer det innan de drar handen till sig när de bränner sig. Ha skydd för spisen och se till att ugnsluckan är barnsäkrad.

Fallolyckor

Ett vanligt olyckstillbud är att småttingar ramlar ner från skötbordet, vilket kan orsaka frakturer, hjärnskakning och hjärnblödning. Vänd dig aldrig längre bort än att du kan hålla ena handen på barnet.

Elolyckor

Undvik sladdhärvor och fäst lösa sladdar. Moderna eluttag har oftast bra skydd, men se till att komplettera med petskydd. Det minskar risken för att ditt barn stoppar in föremål i vägguttaget.

Slag och stötar

När barn har börjat gå är det väldigt lätt att de springer in i exempelvis möbler med vassa kanter. Med kantskydd och hörnskydd går det att förebygga olyckor.

Förgiftning

Läkemedel kan innebära en förgiftningsrisk och att få i sig maskindiskmedel kan vara förenat med livsfara för småbarn. Alla rengöringsmedel och läkemedel ska låsas in i skåp eller förvaras oåtkomligt för barnet.

Kvävning

Yngre barn kan sätta små föremål i halsen. Ta reda på vilka prylar som utgör en risk genom att hålla din ena hands tumspets och pekfingerspets mot varandra. Alla saker som går igenom hålet är för små för att småbarn ska ha dem.

Drunkning

Tio centimeter vatten i badkaret kan räcka för att yngre barn ska drunkna. Lämna aldrig småttingar ensamma i badet.

Text: PETRA OLSSON