Ny tillväxtfaktor tyder på möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom

Ny tillväxtfaktor tyder på möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-02-26
Forskare har länge sökt efter behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Aktuella behandlingar är sedan decennier endast symptomatiska till sin natur, de tillför signalsubstansen dopamin som de döende nervcellerna inte längre kan producera. Resultaten från en ny klinisk studie inger hopp om att man på sikt ska kunna utnyttja hjärnans egna skyddsmekanismer för att begränsa nervcellsdöden och stabilisera dopaminproduktionen till naturliga nivåer. Forskare vid Lunds universitet och Karolinska Institutet har i en första…
Läs mer

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk effekt

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk effekt
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-02-17
  Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. En behandlingsstudie som publiceras i vetenskapstidskriften Brain visar att ett läkemedel som stimulerar vissa serotoninreceptorer i hjärnan kan motverka att L-dopa orsakar ofrivilliga rörelser. Preparatet som forskarna testat heter eltoprazine och är en så kallad…
Läs mer

Allt närmare transplantationer av stamceller

hjärna
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-11-07
Illustration: Colourbox Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan. Försöken, som utförts i råttmodeller av Parkinsons sjukdom, visar hur dopaminceller utvecklade från stamceller, så kallade stamcellsderiverade dopaminceller, på alla viktiga punkter…
Läs mer

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-10-14
Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i den mänskliga anatomin. År 2003 presenterade den tyska patologen Heiko Braak en teori som föreslog att sjukdomens spridning startade i magtrakten. Tesen har alltsedan, trots högljudda protester, vunnit mark. Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra…
Läs mer

Nya försök att transplantera nervceller

Illustration nervceller
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-05-19
Illustration: Colourbox Parkinsons sjukdom blir ett svårt och handikappande tillstånd för de patienter som fått sjukdomen i yngre år. Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera nya nervceller till patienternas hjärna. Den sortens försök har legat nere ett tag men ska nu återupptas, bland annat i Lund. Och på sikt kan det kanske räcka att föra in nya gener, som kan omprogrammera redan existerande celler i hjärnan. I slutet…
Läs mer

Protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

neuroner i hjärnan
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-05-02
Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa celler. I en ny studie från Lunds universitet angriper forskare sjukdomen från ett annat håll, genom att tidigt aktivera hjärnans ”totalförsvar”. Stimulans av ett specifikt protein, Sigma-1 receptorn, sätter igång ett batteri av självläkande effekter som bromsar sjukdomsförloppet och samtidigt återställer den motoriska funktion som…
Läs mer

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

tvärsnitt hjärna med magnetkamera
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-10-28
MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett forskarnätverk med bl.a. Lunds universitet som deltagare fått EU-anslag för att utveckla samtidiga MR- och PET-bilder av ärftlig Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att detta ska bidra till ett nytt sätt att behandla sjukdomen. När bilder tas med MR förs patienten eller försöksdjuret in i en…
Läs mer

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Mikroglia och nervceller
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-04-30
Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt att på nära håll följa dessa stödjecellers beteende. Ny kunskap om mikrogliacellers specifika roll kan öppna dörren för viktig forskning inom flera olika hjärnsjukdomar, såsom…
Läs mer

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

omprogrammerad nervcell
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-03-27
Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från forskare vid Lunds universitet visar att det är möjligt att programmera om andra celler till nervceller, direkt i hjärnan. För två år sedan blev forskare i Lund först i världen med att programmera om mänskliga hudceller,…
Läs mer

Humanister och naturvetare i samarbete

Andréa Wiszmeg
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2012-12-18
Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I nätverket ingår biologer, läkare, ingenjörer – men också humanister. På vilket sätt bidrar humanisterna till att utveckla forskningen kring hjärnans sjukdomar? – Naturvetenskaplig och humanistisk forskning behöver varandra för att belysa olika problematiker. Etnologer kan bidra med kunskap om vad den medicinska forskningen betyder för…
Läs mer