Parkinsons sjukdom

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

Publicerad: 2013-10-28 Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett ...

Läs artikeln

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Publicerad: 2013-04-30 Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt ...

Läs artikeln

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Publicerad: 2013-03-27 Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från ...

Läs artikeln

Humanister och naturvetare i samarbete

Publicerad: 2012-12-18 Humanister och naturvetare i samarbete

Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I ...

Läs artikeln

Oväntat fynd om Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-12-11

Ofrivilliga, flaxiga rörelser är en besvärande biverkning av L-dopa, standardmedicinen för patienter med Parkinsons sjukdom. En grupp i Lund har nu upptäckt ett viktigt fenomen som hänger samman med de ...

Läs artikeln

Transplantation av hjärnceller i början av 2013

Publicerad: 2012-11-28 Transplantation av hjärnceller i början av 2013

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt ...

Läs artikeln

Stimulera hjärnceller med ljus – science fiction?

Publicerad: 2012-10-26 Stimulera hjärnceller med ljus – science fiction?

Foto: Dreamstime Att föra in ett ljuskänsligt protein i genförändrade nervceller... transplantera in nervcellerna i hjärnan på försöksdjur... föra in en optisk fiber i hjärnan och så med dess hjälp belysa ...

Läs artikeln

Transplantation av nervceller ger etiska dilemman

Publicerad: 2012-10-18 Transplantation av nervceller ger etiska dilemman

På neurologikliniken i Lund planerar man nya celltransplantationer på Parkinsonpatienter. Det är nervceller från aborterade foster som används och operationerna aktualiserar etiska dilemman. Transplantationerna görs som en del av ett samarbete ...

Läs artikeln

Med siktet på nya behandlingar av Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-10-17 Med siktet på nya behandlingar av Parkinsons sjukdom

Anders Björklund följer flera spår för att ta fram nya behandlingar mot Parkinsons sjukdom. Han ägnar sig åt grundforskning men har siktet på att brygga in till kliniken med nya  ...

Läs artikeln

Små elektroder i hjärnan ska hjälpa mot darrningar

Publicerad: 2012-10-12 Små elektroder i hjärnan ska hjälpa mot darrningar

– Det ultimata är att ha så små elektroder att de följer med hjärnan när vi andas. Om elektroden är liten, tunn och böjlig så ger den mindre biverkningar i ...

Läs artikeln

Sida 1 av 41234
Artiklar med etiketten:
Parkinsons sjukdom

RSS-flöde för denna etikett
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård