Parkinsons sjukdom

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Publicerad: 2014-10-14

Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i ...

Läs artikeln

Nya försök att transplantera nervceller

Publicerad: 2014-05-19 Nya försök att transplantera nervceller

Parkinsons sjukdom blir ett svårt och handikappande tillstånd för de patienter som fått sjukdomen i yngre år. Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera nya nervceller till patienternas ...

Läs artikeln

Protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2014-05-02 Protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa ...

Läs artikeln

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

Publicerad: 2013-10-28 Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett ...

Läs artikeln

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Publicerad: 2013-04-30 Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt ...

Läs artikeln

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Publicerad: 2013-03-27 Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från ...

Läs artikeln

Humanister och naturvetare i samarbete

Publicerad: 2012-12-18 Humanister och naturvetare i samarbete

Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I ...

Läs artikeln

Oväntat fynd om Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-12-11

Ofrivilliga, flaxiga rörelser är en besvärande biverkning av L-dopa, standardmedicinen för patienter med Parkinsons sjukdom. En grupp i Lund har nu upptäckt ett viktigt fenomen som hänger samman med de ...

Läs artikeln

Transplantation av hjärnceller i början av 2013

Publicerad: 2012-11-28 Transplantation av hjärnceller i början av 2013

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt ...

Läs artikeln

Stimulera hjärnceller med ljus – science fiction?

Publicerad: 2012-10-26 Stimulera hjärnceller med ljus – science fiction?

Foto: Dreamstime Att föra in ett ljuskänsligt protein i genförändrade nervceller... transplantera in nervcellerna i hjärnan på försöksdjur... föra in en optisk fiber i hjärnan och så med dess hjälp belysa ...

Läs artikeln

Sida 1 av 41234
Artiklar med etiketten:
Parkinsons sjukdom

RSS-flöde för denna etikett
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många