Parkinsons sjukdom

Allt närmare transplantationer av stamceller

Publicerad: 2014-11-07 hjärna

Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, ...

Läs artikeln

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Publicerad: 2014-10-14

Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i ...

Läs artikeln

Nya försök att transplantera nervceller

Publicerad: 2014-05-19 Illustration nervceller

Parkinsons sjukdom blir ett svårt och handikappande tillstånd för de patienter som fått sjukdomen i yngre år. Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera nya nervceller till patienternas ...

Läs artikeln

Protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2014-05-02 neuroner i hjärnan

Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa ...

Läs artikeln

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

Publicerad: 2013-10-28 tvärsnitt hjärna med magnetkamera

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett ...

Läs artikeln

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

Publicerad: 2013-04-30 Mikroglia och nervceller

Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt ...

Läs artikeln

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Publicerad: 2013-03-27 omprogrammerad nervcell

Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från ...

Läs artikeln

Humanister och naturvetare i samarbete

Publicerad: 2012-12-18 Andréa Wiszmeg

Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I ...

Läs artikeln

Oväntat fynd om Parkinsons sjukdom

Publicerad: 2012-12-11

Ofrivilliga, flaxiga rörelser är en besvärande biverkning av L-dopa, standardmedicinen för patienter med Parkinsons sjukdom. En grupp i Lund har nu upptäckt ett viktigt fenomen som hänger samman med de ...

Läs artikeln

Transplantation av hjärnceller i början av 2013

Publicerad: 2012-11-28 hjärna

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt ...

Läs artikeln

Sida 1 av 41234
Artiklar med etiketten:
Parkinsons sjukdom

RSS-flöde för denna etikett
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede