Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webbföreläsningar om Parkinsons sjukdom

2020-10-29

Föreläsningen spelades in den 1 september 2020 kl 13.00-16.25

Moderator: Lars Mogensen

 

PROGRAM

13.00 – 13.05 Välkomna, Lars Mogensen

13.05 – 13.15 Introduktion

Forskningschef Ingemar Petersson

13.15 – 13.30 Tidig och säker Parkinsondiagnos – biomarkörer

Professor Oskar Hansson

13.30 – 13.45 Genetikens betydelse vid Parkinson

Docent Andreas Puschmann

13.45 – 14.00 Arbete och Parkinson

Dr Jonathan Timpka

14.00 – 14.15 Hur får vi bukt med dyskinesierna?

Professor Angela Cenci Nilsson

14.15 – 14.30 Det svenska Parkinsonregistret

Forskningskoordinator Ulrika Mundt-Petersen

14.30 – 14.50 PAUS

14.50 – 15.05 Tillväxtfaktorer som behandling vid Parkinson?

Docent Gesine Paul Visse

15.05 – 15.20 Stamcells-baserad reparation i Parkinson-hjärna?

Professor Håkan Widner

15.20 – 15.35 Fysioterapi för personer med Parkinsons sjukdom

Docent Maria Nilsson

15.35 – 15.50 Late Stage Parkinson

Professor Per Odin

15.50 – 16.05 PAUS

16.05 – 16.20 Paneldiskussion

16.20 – 16.25 Avslutning