Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Alzheimers och Parkinsons sjukdomar – diagnostik och behandling

2017-10-24

Oskar Hansson installerades som professor i neurologi, med särskild inriktning mot minnesforskning, den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Alzheimers och Parkinsons sjukdomar är folksjukdomar som redan idag kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar. I takt med att vi lever längre kommer förekomsten av dessa sjukdomar dessutom att öka dramatiskt i världen. Genom forskning vet vi att förändringarna i hjärnan vid dessa sjukdomar uppstår 10-20 år innan de drabbade upplever några tydliga symtom. Med träffsäkra diagnostiska verktyg skulle vi därför kunna sätta in symtomatisk vård i ett tidigare skede, samtidigt som dörren öppnas för att utveckla nya behandlingar som angriper sjukdomen innan hjärncellerna hunnit ta för stor skada.

Diagnostiken idag försvåras av att sjukdomarnas tidiga symtom överlappar med andra liknande sjukdomar. Min forskning fokuserar därför på att utveckla diagnostiska metoder med hjälp av vilka man tidigt kan upptäcka Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Detta skulle minska samhällsbördan och öka livskvaliteten för drabbade individer genom att påskynda symtomatisk behandling, undvika onödiga undersökningar och skapa trygghet för patienterna.

Min forskargrupp har varit med och utvecklat mycket exakta markörer för Alzheimers sjukdom, vilka kan mätas i ryggvätska. Resultaten har redan bidragit till förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom på många kliniker runt om i världen. Vidare möjliggör dessa markörer testning av nya lovande läkemedel betydligt tidigare i sjukdomsförloppet, innan nervcellsskadan är allvarlig och irreversibel.

Djurmodeller för Alzheimers och Parkinsons sjukdomar reflekterar idag inte de bakomliggande sjukdomsmekanismerna hos människor på ett helt adekvat sätt. Därför fokuserar min forskargrupp på att studera människor som drabbats av dessa sjukdomar med den tydliga målsättningen att kartlägga de tidigaste förändringarna i hjärnan för att kunna utveckla nya och effektiva behandlingar.

Text: OSKAR HANSSON

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.