Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Appen som diagnostiserar Parkinsons sjukdom

2021-11-05
En gammal persons händer håller i mobil.
Foto: ViaNettaStock/iStock

Appar i mobiltelefonen kan ge viktiga data om ditt hälsotillstånd och samtidigt bespara dig flera sjukhusbesök. Forskare vid Malmö universitet undersöker hur tekniken kan underlätta för både vården och patienten.

Forskaren Dario Salvi har tagit fram gratisappen Timed Walk som mäter konditionen. Genom att ladda ner den i telefonen kan brukaren med hjälp av GPS mäta hur lång distans hen går på till exempel sex minuter.

Porträtt av man med mustach och lockigt hår.
Dario Silvo. Foto: Håkan Röjder

– Sexminuterspromenaden används också vid en mängd sjukdomstillstånd. Normalt får patienten gå fram och tillbaka i en korridor, och sjukvårdspersonal mäter hur många meter det blir på sex minuter. Här skulle appen kunna komma till nytta men behöver då anpassas eftersom GPS inte fungerar inomhus, säger Dario Salvi, forskare vid forskningscentrumet Internet of Things and People (Iotap) vid Malmö universitet.

Vid Oxford University NHS Trust görs tester där lungpatienter använder Timed Walk för att undvika sjukhusbesök och därmed smittorisk. Förutom GPS skickas data från telefonens sensorer (accelerometer och gyroskop).

– Med dessa data vill vi utveckla en algoritm som kan beräkna gångavståndet även inomhus. Då skulle det bli möjligt för patienter att använda appen också när de inte känner för att gå utomhus. Detta kommer att kräva maskininlärning, säger Dario Salvi.

App i mobilen ger diagnos

Målet med det nya forskningsprojektet Parkapp är att utveckla teknik som gör det möjligt att samla in viktig information om Parkinsons sjukdom utan att patienten behöver uppsöka sjukvården oftare än nödvändigt. Maskin-inlärning kommer att användas för att härleda kliniskt tolkbara indikatorer från den data som samlats in med telefonen och andra smarta enheter.

– Vi vill skapa ett system där det finns ett antal enkla tester som patienten gör själv i mobilen. Parallellt sker en kontinuerlig mätning av rörelser med en smart klocka. Uppgifterna sänds till en server och kan sedan analyseras av en läkare, säger Dario Salvi.

Telefonens sensorer kan ge mer objektiva fakta om hälsotillståndet än ett samtal med läkaren, menar Dario Salvi. När mätningarna görs hemma kan de dessutom göras mer frekvent. Flera typer av data, som röstprov, rörelse-mönster, skakningar och fingerrörelser på mobilskärmen kommer att användas.

– Det är den viktigaste nyheten med Parkapp. De flesta befintliga projekt förlitar sig på en metod, säger Dario Salvi.

Korta röstprov

Testerna baseras på väl beprövade metoder för att diagnostisera sjukdomen. Tillsammans ska detta ge en bild som är jämförbar med motsvarande undersökningar inom sjukvården.

– Vi låter patienterna göra mycket korta röstprov i mobilen. Parkinson påverkar talet, och röstprov har visat sig ge mycket information om vem som har sjukdomen och i vilken grad, säger Dario Salvi.

Med hjälp av appen ska man också mäta med vilken hastighet personen rör fingrarna över mobilskärmen och eventuella skakningar. Andra tester handlar om att följa hur patienten växlar mellan sittande och gående samt om hen klarar att hålla telefonen med utsträckt hand i tio sekunder.

Iotap utvecklar appen och gör analysen av patienternas rörelser. Röst- och sömnanalyserna sker vid University of Edinburgh, Karolinska institutet rekryterar patienterna och testerna beräknas komma igång i början av nästa år.

TEXT: MAGNUS JANDO

Läs mer

Påverkar vårt immunförsvar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom?