Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-03-23
Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet. Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Amand Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som…
Läs mer

Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar

Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Medicinsk teknik
2017-03-15
En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade…
Läs mer

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar

mikroskop
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Medicinsk teknik
2017-03-10
Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA. Läs hela artikeln på Lunds universitets nyhetssida På skärmen syns horisontella vita streck där tydligt vita regioner (dubbelsträngade GC-regioner) varvas med mörkare…
Läs mer

Podd: Epilepsi i nytt ljus

Podd: Epilepsi i nytt ljus
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Medicinsk teknik
2017-03-08
I veckans poddavsnitt möter vi två epilepsiforskare: Mérab Kokaia som är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet och Christine Clementsson, docent vid Lunds universitet och ST-läkare i klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus. Det finns runt 100 miljarder nervceller i hjärnan som kommunicerar med varandra med hjälp av elektriska impulser. Ibland blir dessa överaktiva. - Den normala funktionen i hjärnan fungerar inte som den ska. Man kan likna det vid trafikdårar i hjärnan som helt plötsligt inte följer…
Läs mer

Ny behandling vid fönstertittarsjuka ger ökad livskvalitet

Ny behandling vid fönstertittarsjuka ger ökad livskvalitet
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2017-02-07
Medicin eller kirurgi vid fönstertittarsjuka? Helsingborgsläkaren Hans Lindgrens doktorsavhandling visar att en kirurgisk behandling av patienter med fönstertittarsjuka radikalt förbättrar deras livskvalitet. Den förträngda lårbensartären vidgas med en fjädrande stent som håller kärlet öppet över tid. 100 patienter valdes ut. 50 fick traditionell medicinering och 50 behandlades enligt stentmetoden. Alla stentbehandlade uppvisar positiva värden, mellan 10 och 15 enheters förbättring på en hundragradig skala. De som fick traditionell medicinering upplevde däremot ingen förbättring. Dessutom visar…
Läs mer

Så hittades 1000 nya genvarianter i blodet

Så hittades 1000 nya genvarianter i blodet
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik
2017-01-27
1 000 nya mutationer i blodgruppsgenerna. Ja, det är vad läkaren och före detta programmeraren Mattias Möller hittade i sin forskningsstudie när han utvecklade ny programvara och undersökte blodgruppsgenerna hos 2 504 personer. Största kartläggningen av mänskliga genvarianter Det internationella projektet 1000 Genomes är den hittills största kartläggningen av mänskliga genvarianter i världen. Genom att skapa ett nytt dataprogram, har Mattias Möller, forskare vid Lunds universitet, bearbetat arvsanlagen från 2 504 personer. Han importerade dessa arvsanlag till…
Läs mer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Okategoriserat, Psykisk (o)hälsa
2016-12-08
Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier. – Vi tror inte att markören kan förutsäga vem eller vilka som kommer att göra suicidförsök. Men det kan vara en biologisk markör som visar på ett stresspådrag hos den grupp sårbara individer som lider av olika psykiatriska tillstånd så som ångest-…
Läs mer

Ny teknik fångar fläcken

Ny teknik fångar fläcken
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Medicinsk teknik, Äldres hälsa, Ögon
2016-12-05
Med ny teknik kan man få en detaljerad färgbild av näthinnans alla lager utan att behöva föra in något instrument i ögat. Tekniken ska användas av ögonforskaren Elisabeth Wittström, som studerar sjukdomar i gula fläcken. Kollegan Linnéa Taylor forskar om kopplingen mellan inflammation och näthinneskador, vilket skulle kunna leda till nya behandlingsmöjligheter. Elisabeth Wittström är läkare på Ögonmottagningen vid Skånes universitetssjukhus och träffar ofta patienter som ser dåligt på grund av sjukdomen makuladegeneration, där den viktiga…
Läs mer

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Infektioner, Leder, muskler och skelett, Medicinsk teknik, Psykisk (o)hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-11-24
Psykisk hälsa mitt i livet. Blodsjukdomar. Blodprovstest för att rädda tarm och liv. Molekylära kartor som vapen mot cancer. Åderförkalkningsplack. Det är några av de forskningsområden som rör vår hälsa som höstens nyinstallerade professorer arbetar med. De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.   Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi Blodprovstest för att rädda tarm och liv Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning Psykisk hälsa mitt i livet Anders Bengtsson, professor i reumatologi När…
Läs mer

Att studera blodsjukdomar med flöde

Att studera blodsjukdomar med flöde
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-11-02
Anna Porwit installerades som professor i patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Blodsjukdomar utvecklas i benmärgen eller i kroppens lymfatiska system. Bland dessa finns akuta och kroniska leukemier samt maligna (elakartade) lymfom. I mitt arbete som hematopatolog diagnosticerar jag sjukdomar i det s.k. hematopoetiska systemet. Detta görs genom morfologi (utvärdering av celler och vävnader i mikroskop) samt immunfenotypbestämning (karakterisering av celler medelst antikroppar mot olika proteiner). Maligna celler skiljer sig…
Läs mer