Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning: Från cellodling i plastskålar till miniorgan och människor på chip

2023-10-12

NÄR? 18 oktober 2023 12:00 till 12:45. Ingen registrering krävs.

VAR? Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6, Lund. 

VAD ÄR? Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek.

Inom den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen har vi länge förlitat oss på enkla cellodlingsmodeller i plastskålar. De första mänskliga cellerna odlades i mitten på förra seklet och i stort sett samma metoder används än idag för många celltyper. Från dessa enklare cellodlingar i plastskålar har vi under det senaste decenniet tagit ett stort steg framåt inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

Genom framväxten av organoider, små miniorgan som odlas i ett labb, och organ-på-chip, dynamiska cellmodeller som efterliknar mänskliga organ, har vi möjlighet att studera celler på ett helt nytt sätt. Dessa banbrytande framsteg öppnar upp för spännande möjligheter att bättre förstå sjukdomar, utveckla nya behandlingar och forma framtidens medicin.

Välkomna till en föreläsning inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher med Maria Antfolk, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik.