Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hon utvecklar träffsäkra covid-19-tester

2022-11-04
Kvinna i labbrock ser på ett provrör.
Sara Björk Sigurdardóttir utforskar hur virustester kan bli både snabbare och mer träffsäkra. Foto: George Lasisi

Under covid-19-pandemin har en snabb och effektiv prov­tagning varit avgörande för att smittspåra och förhindra spridning. Sara Björk Sigurdardóttir, forskare vid Malmö universitet, utvecklar ett nytt slags snabbtest utifrån de sensorer som tagits fram i forskningen kring rSAM. 

– Det som varit tydligt under pandemin är att det behövs alternativa metoder för provtagning. PCR-tester är träff­säkra men tidskrävande och beroende av laboratorium, medan antigentester är snabba men inte särskilt till­förlitliga, säger Sara Björk Sigurdardóttir vid institutionen för biomedicinsk veten­skap.

Tillsammans med forskarkollegor vid Malmö universitet utforskar hon möjligheten att ta fram ett enkelt, billigt och träffsäkert snabbtest för covid-19. I antigentester används vanligtvis antikroppar för att upptäcka virus. Nackdelen är att antikropparna är inriktade på särskilda virusvarianter, vilket innebär en risk för att testet visar negativt fast man bär på ett virus.

– I stället för att använda anti­kroppar försöker vi utforska hur viruset fäster vid cellerna i kroppen. Vi vet hur corona­viruset interagerar med cell­ytan, så det kan vi använda för att anpassa de rSAM vi utvecklat för influensa för att i stället upptäcka coronaviruset. (rSAM se fakta längre ner)

Mer träffsäkra än antigentest

I studierna använder forskarna tre olika peptider, små proteinbitar, som binder till SARS-CoV-2 för att öka sensorernas känslighet och på så sätt förbättra möjligheten att upptäcka viruset. Förhoppningen är också att sensorerna ska kunna upptäcka flera olika varianter och virusstammar, något som skulle göra dem mer träffsäkra än antigentest.

– Ur smittspridningssynpunkt skulle det vara väldigt bra att ha en motsvarande lösning för covid-19 eller influensa som när du tar sänkan hos doktorn; Att en läkare eller du själv kan ta ett snabbt och säkert test som ger utslag oavsett vilket virus du bär på, och att du då stannar hemma och isolerar dig tills du mår bättre, säger Sara Björk Sigurdardóttir.

Text: ANNA DAHLBECK

Vad är ett rSAM?

Ett SAM, self-assembled monolayer, kan beskrivas som ett tunt två­dimensionellt lager eller en molekyltunn film, där alla molekyler är orienterade i en bestämd riktning. Forskare vid Malmö universitet har i tidigare projekt skapat lager med den specifika egenskapen att de snabbt kan fästa eller lossna från en yta vid en pH-förändring. Lagren är reversibla och kallas därför rSAM. Detta gör att ett rSAM kan fungera som en yta som virus kan fästa och lossna från – som en magnet.

Läs även: Smart teknik öppnar för högkänslig virusspårning (mer om rSAM)