Nyupptäckt genvariant ökar risken att dö i hjärtsvikt

hjärta
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-05-16
En forskargrupp vid Lunds universitet har gjort ett viktigt fynd som de hoppas kan ge svar på varför vissa patienter med hjärtsvikt har sämre prognos att överleva än andra. – Vi har funnit en genvariant som tycks vara kopplad till sämre överlevnad hos patienter med hjärtsvikt. Den genetiska varianten är belägen på kromosom 5q22 och finns hos sju procent av patienterna i studien och medför 36 procent sämre chans att överleva, säger Gustav Smith, docent…
Läs mer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-05-11
Förmaksflimmer är vanligt bland äldre. Enligt beräkningar kommer ungefär en fjärdedel av 40-åringarna att drabbas under återstoden av sina liv. I en ny avhandling framkommer bland annat att låga lungvolymer innebär ökad sannolikhet att råka ut för förmaksflimmer, oberoende av andra faktorer. En möjlig förklaring är att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckändringar i thorax. I ett annat delarbete undersöktes om det fanns samband mellan extra hjärtslag och förmaksflimmer. Deltagarna i studien registrerade 24 timmars-EKG, och…
Läs mer

Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS

Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-05-10
Möjligheten att överleva en hjärtinfarkt är god i Skåne. Det visar färsk statistik från kvalitetsregistret för hjärtintensivvård i Sverige, Riks-HIA, som presenterades vid det Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg i slutet av april. Fredrik Scherstén De tre senaste åren har SUS haft en 1-års dödlighet på cirka fem procent bland hjärtinfarktpatienter yngre än 80 år. Motsvarande siffror för jämförbara sjukhus som Karolinska och Sahlgrenska är cirka 10 procent. Siffrorna måste tolkas med…
Läs mer

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-04-15
Efter en stroke uppstår en inflammation i den skadade delen av hjärnan. Inflammationen har hittills setts som en negativ följd som bör motarbetas så långt det går. Men nu visar det sig att inflammationen också har sina positiva sidor, och faktiskt kan hjälpa hjärnan att självläka. – Det är ett helt nytt synsätt som bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia från Lunds universitet. Han leder tillsammans med neurologiprofessorn Olle Lindvall en forskargrupp…
Läs mer

Nya ultraljudmetod ger bättre bild av kärlhälsa

Nya ultraljudmetod ger bättre bild av kärlhälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-03-24
Den nya ultraljudsmetoden kan leda till färre operationer av plack i halspulsådern. Foto: Jonas Andersson. Forskare vid Lunds universitet har funnit ett nytt och mer träffsäkert sätt att med hjälp av ultraljud skilja på farliga och ofarliga plack i blodkärlen. Det kan underlätta för sjukvården att avgöra risken för stroke och hjärtinfarkt – och betyder att många patienter kan slippa onödiga operationer. Åderförkalkning är en av de sjukdomar som i stora…
Läs mer

Blodets egenskaper formar hjärtat

Blodets egenskaper formar hjärtat
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl
2016-03-18
Förhållandet mellan virvel och hjärtstorlek i ett förstorat hjärta (a), ett hjärta som är mindre än optimalt (b) och ett hjärta som är lagom stort i förhållande till virveln (C). Bild: H. Arheden   – Hjärtat är byggt runt vätskan det innehåller, blodet. Det är vätskans egenskaper som avgör hur stort hjärtat blir. Det säger Håkan Arheden som är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han har med magnetkamera…
Läs mer

Bra och dåligt kolesterol kartläggs

Bra och dåligt kolesterol kartläggs
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-03-02
Illustration: Colourbox Forskare vid Malmö högskola ska ner på partikelnivå för att försöka förstå de byggstenar som bildar kolesterol. Syftet är att få sikt kunna se vilka patienter som riskerar att få blodpropp och hjärtattack. Kolesterol är ett fettämne eller lipid och är en viktig byggsten i cellmembranen som utgör cellernas yttre skal. Fettämnen som kolesterol transporteras i blodet via partiklar som är uppbyggda av både proteiner och lipider - så…
Läs mer

Inget samband mellan kinoloner och arytmi

Inget samband mellan kinoloner och arytmi
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-03-01
Kinoloner är en grupp antibiotika som i vissa studier förknippats med en ökad risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar. En dansk-svensk studie som nyligen publicerats i BMJ, vars förstaförfattare är forskaren och infektionsläkaren Malin Inghammar från Lunds universitet och SUS, visar dock att någon sådan riskökning inte finns. Studien har jämfört mer än 900 000 tablettbehandlingar med kinoloner inom öppenvården, och lika många sådana behandlingar med penicillin V i Danmark och Sverige under 1997-2001 resp 2006-2013. De…
Läs mer

Tips för bättre hälsa – föreläsning om faktorer som påverkar inflammation i artärerna

Tips för bättre hälsa - föreläsning om faktorer som påverkar inflammation i artärerna
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Filmer, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Nyfödda
2016-02-23
Professor Peter M Nilsson talar här om artärstyvhet, vilket är steget före åderförkalkning, och faktorer tidigt i livet, under fosterperioden och tidig barndom, som har samband med hur hälsan hos vuxna utvecklar sig. Presentationen är en del av seminarieserien ”Forskarfrukost på Iden Agora” och spelades in den 9 december 2015. Föredraget handlar också om aktuell forskning om mag- tarmbakterier, så kallade mikrobiota som grundläggs i via mönster tidigt i livet och som har samband med…
Läs mer

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-02-17
Din personlighetstyp och hur du hanterar stress kan påverka hur snabbt du återhämtar dig efter en hjärtinfarkt. En ny avhandling från Malmö högskola visar hur medicinska, personlighetsmässiga och psykosociala faktorer påverkar eftervården och återfallsrisken efter en infarkt. – Om man, när man möter patienter som drabbats av hjärtinfarkt, tar hänsyn till personlighetsfaktorer, tar reda på om de är stressade eller deprimerade, så kan man lättare förstå vilka av dem som löper störst risk för att drabbas av…
Läs mer