På jakt efter åderförkalkningsplack

På jakt efter åderförkalkningsplack
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-11-02
Isabel Gonçalves installerades som professor i kardiologi med särskild inriktning mot kärlforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hjärtinfarkt och stroke är två av de viktigaste orsakerna till dödlighet och sjukdom i världen. Många som drabbas får svåra funktionshinder eller avlider innan de når sjukhus. En vanlig orsak är att en förträngning, ett så kallat åderförkalkningsplack, brister och en blodpropp bildas. Ett farligt plack är inflammerat och innehåller mycket fett. Tidig identifiering…
Läs mer

Blodprovstest för att rädda tarm och liv

Blodprovstest för att rädda tarm och liv
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Mage och tarm,
2016-11-02
Stefan Acosta installerades som professor i kärlkirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. För 17 år sedan upptäckte jag av en slump att en patient med akut nedsatt blodförsörjning till följd av blodpropp i tarmcirkulationen hade förhöjt D-dimer (ett särskilt proteinfragment) i blodet, vilket startade och i hög grad bidrog till mitt intresse för studier av akuta cirkulationsrubbningar till tarmen. Jag anslöt mig till en mycket aktiv forskningsgrupp vid Uppsala…
Läs mer

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Nyfödda
2016-10-29
Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet. Anthony Aletras undersöker ett friskt foster i MR-kameran tillsammans med professor Mike Seed, Toronto och doktorand Sebastian Bidhult i bakgrunden. En bild från en magnetkamera består enkelt uttryckt av många linjer som samlas in en i taget.…
Läs mer

Nya fynd om hjärttransplanterade med PH

illustration av ett hjärta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-10-28
Omkring 200 000 personer i Sverige har diagnosen vänstersidig hjärtsvikt, en folksjukdom där majoriteten av patienterna är äldre. Över hälften av dessa förväntas dessutom utveckla pulmonell hypertension (PH), ett onormalt högt blodtryck i lungornas blodkärl. Kombinationen är ett allvarligt tillstånd som det saknas effektiva läkemedel mot och som försämrar de drabbades chans att överleva. – Den optimala behandlingen är en hjärttransplantation, men eftersom antalet donatorer av organ är begränsat, så är det av yttersta vikt att…
Läs mer

Idag är Internationella Världshjärtdagen

hjärta
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-09-29
Läs gärna våra artiklar som handlar om forskning som på ett eller annat sätt är kopplad till hjärtats funktion och de sjukdomar som drabbar hjärtat. Du hittar artiklarna här Vi vill också passa på att påminna om vårt temanummer När hjärtat stannar                   Se även vår film Doktorn svarar … på frågor om hjärtats sjukdomar  
Läs mer

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-09-16
Nästa år är det 50 år sedan den sydafrikanske kirurgen Christiaan Barnard utförde den första hjärttransplantationen på en människa. Transplantationen i Kapstaden lyckades men patienten avled 18 dagar senare i dubbelsidig lunginflammation. Detta sedan immunförsvaret försvagats av de läkemedel patienten fick för att förhindra avstötning av det främmande hjärtat. I dag har metoderna för hjärttransplantationer utvecklats och ettårsöverlevnaden hos patienter som blir hjärttransplanterade i Sverige är cirka 95 procent och tioårsöverlevnaden omkring 70 procent. Ändå…
Läs mer

Patienter med KOL och hjärtinfarkt underbehandlas

Patienter med KOL och hjärtinfarkt underbehandlas
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2016-09-09
Patienter som drabbats av hjärtinfarkt behandlas som regel med blodtryckssänkande mediciner för att lugna hjärtat och förbättra långtidsprognosen, så kallade betablockerare. Patienter som fått en hjärtinfarkt och dessutom har diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har ibland undanhållits denna hjärtmedicin på grund av en viss risk för biverkningar i luftvägarna. Nu visar en ny avhandling som läggs fram vid Lunds universitet att även de här patienterna i många fall borde behandlas med betablockerare. Forskarna har med…
Läs mer

Ny studie: så påverkar träning armlymfödem

stavgång
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Kost och träning
2016-06-17
Tidigare har vården varit försiktig med råd kring träning eftersom det funnits en misstanke om att träning kunnat försämra armlymfödem eller till och med orsaka ett sådant. Numera är det välkänt att det är fritt fram att träna även för de som drabbats av armlymfödem. Vår forskargrupp har nyligen visat att stavgång kan minska ett stabilt armlymfödem. De senaste tio åren har forskning runt om i världen visat att kvinnor med armlymfödem, som följd av…
Läs mer

Luftföroreningar orsakar stroke

Luftföroreningar orsakar stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-06-13
Luftföroreningar är en stor orsak till stroke, det visar en studie som publicerats i The Lancet. Resultaten visar också att 90 procent av den globala strokebördan kunde kopplas till  riskfaktorer som det är möjligt att ta kontroll över. Det innebär att ungefär tre fjärdedelar av alla strokefall i världen skulle kunna förhindras. Forskarna har i studien rangordnat sjutton olika riskfaktorer för stroke på global nivå i 188 länder mellan 1990 och 2013. Det är överraskande att…
Läs mer

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-06-09
Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En…
Läs mer