Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snarkskenan räddar parets sömn

2023-05-22
Par i säng. Mannen sover med öppen mun och kvinnan trycker kudden mot sina öron.
Andningsuppehållen skickar en signal till hjärnan att något är fel, vilket leder till högre blodtryck. En apnébettskena ger mer ork och ökad vakenhet dagen därpå. Foto: PeopleImages/iStock

Storsnarkare kan drabbas av flera andningsuppehåll under natten, så kallad sömnapné. Störningarna kan göra dig både trött, okoncentrerad och leda till hjärtproblem. Och om man delar säng så förlorar sängkamraten upp emot en timmes sömn per natt.

– Det utspelar sig ett drama i säng­kammaren varje natt, storsnarkaren stjäl

Äldre man i mörkröd tröja och skjorta.
Åke Tegelberg, forskare i odontologi.

sömn från den som ligger bredvid. Det är faktiskt ganska vanligt att säng­partnern hjälper till att söka vård, säger Åke Tegelberg, forskare i odontologi vid Malmö universitet.

Halsens framsida består av elastisk vävnad som töjs ut och sjunker ihop med åren. Är man överviktig kan det också leda till att luftvägarna blir trängre. När luften inte kan passera fritt ner till lungorna så skapas turbulens som kommer ut som en snarkning. I värsta fall leder snarkningen till flera andningsuppehåll medan vi sover – med försämrad sömn som direkt konsekvens.

– De här uppehållen skickar en signal till hjärnan att något är galet, vilket även leder till högre blodtryck. Och vi vet att ett förhöjt blodtryck innebär en ökad risk för påverkan på hela hjärt- och kärlsystemet.

Besvären kan minskas genom regelbunden motion och viktnedgång. Utöver det finns två vanliga behandlingsalternativ. En speciell bettskena, apnébettskena, är förstahandsvalet för den som inte har så allvarliga problem. Skenan drar fram under­käken ett par millimeter och på så sätt blir luftvägarna fria. Den som har större besvär och riskerar att inte få tillräckligt med syre får i stället sova med en andningsmask, en så kallad CPAP.

– Vi ser i våra studier att många får en mycket god effekt av skenan, även vid svårare tillstånd. CPAP är mest effektivt för att ge syre, men problemet är att den inte är lika bekväm och därför används kortare tid. De flesta har däremot högre tolerans för bettskenan och kan ha den hela sömn­tiden.

Båda får mer ork

Men problemen berör fler än den som har andningsuppehåll. Forskning visar att sängkamraten till en storsnarkare tappar upp emot en timmes sömn per natt. När besvären blir rätt behandlade får det därför positiva bieffekter även för omgivningen.

– I studier vi gjort i Skåne fick 80 procent av de som behandlades med apnébettskena mer ork och ökad vakenhet. I samma studier fick 60 procent av sängkamraterna positiva effekter eftersom snarkningen inte längre var lika ljudlig och störande, säger Åke Tegelberg.

TEXT: Anna Dahlbeck