Funktionsnedsättning

Så fick barn med CP ett bättre liv

Publicerad: 2014-11-07 Så fick barn med CP ett bättre liv

För patienter med cerebral pares, CP, har uppföljningsprogrammet CPUP betytt ett bättre liv. Verksamheten som kan se tillbaka på 20 framgångsrika år går nu vidare med nya utvecklingsprojekt. – Bakgrunden var ...

Läs artikeln

Samhället är inte byggt för elrullstolar

Publicerad: 2014-11-03 Samhället är inte byggt för elrullstolar

Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från ...

Läs artikeln

Åldrandets många ansikten

Publicerad: 2014-10-19 Åldrandets många ansikten

Gerd Ahlström installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Mitt avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år ...

Läs artikeln

Så mycket enklare med paddorna!

Publicerad: 2014-06-10 Så mycket enklare med paddorna!

Paddorna har blivit ett välkommet komplement för DAHJM Dataresurscenter, Region Skånes specialenhet inom Habilitering & Hjälpmedel. Dit kommer bland annat barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att få utprovat hjälpmedel ...

Läs artikeln

Barn med ADHD är som orkidéer

Publicerad: 2014-06-09 Barn med ADHD är som orkidéer

Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD. Bland alla dem som får diagnosen finns en mindre grupp som är extra sårbar och som riskerar ...

Läs artikeln

Fokus på mönster i äldres krämpor

Publicerad: 2013-11-12 Björn Slaug

Får äldre först problem med rörligheten och sedan gripförmågan? Eller är det tvärtom? Det undrar Björn Slaug som tilldelats 1,6 miljoner kronor för att bland annat svara på den frågan. Han ...

Läs artikeln

Ny teknik lockar till lek för barn med funktionshinder

Publicerad: 2013-09-18 barn och mobil

Forskare vid Certec arbetar tillsammans med barn och föräldrar i projektet BONUS för att via ny teknik locka barn med nedsatt syn- och rörelseförmåga till lek och aktiviteter utomhus. Spel ...

Läs artikeln

Hälsoekonomin vid bostadsanpassningar under italiensk lupp

Publicerad: 2013-05-20 Carlos Chiatti

Kostnaden för anpassning av bostäder ligger i dag kring 1 miljard kronor per år i Sverige. Skulle pengarna kunna användas effektivare om mer tid lades på att kartlägga behovet hos ...

Läs artikeln

Riktlinjer för tillgänglighet håller inte måttet

Publicerad: 2013-04-25 Tina Helle

Dagens standardmått för bland annat höjd på trösklar och dörrbredd fyller inte sin funktion. Det visar Tina Helles avhandling, där hon gav 30 äldre - 10 med rullstol, 10 med ...

Läs artikeln

Nya professorer vid Medicinska fakulteten

Publicerad: 2013-03-15 Lunds universitet

Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 15 mars 2013 är: Anna-Karin Dykes, professor i reproduktiv perinatal och sexuell hälsa Läs mer i artikeln: Föräldrars välbefinnande i samband med barnafödande Gunilla Nordin ...

Läs artikeln

Sida 1 av 3123
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede