Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Mäns hälsa, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2017-04-04
Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet. Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste…
Läs mer

PODD: När språket inte flyter

skolbarn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Talorgan
2017-02-08
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem, så att de både förstår vad andra säger och själva kan göra sig förstådda. Men ibland hakar utvecklingen upp sig, och då talar man om språkstörning. – Olika studier har visat att språkstörning finns hos omkring 7 procent av alla barn. Därför kan man räkna med att minst ett barn i varje klass har sådana problem, säger Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola. Begreppet…
Läs mer

Ny teknik fångar fläcken

Ny teknik fångar fläcken
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Medicinsk teknik, Äldres hälsa, Ögon
2016-12-05
Med ny teknik kan man få en detaljerad färgbild av näthinnans alla lager utan att behöva föra in något instrument i ögat. Tekniken ska användas av ögonforskaren Elisabeth Wittström, som studerar sjukdomar i gula fläcken. Kollegan Linnéa Taylor forskar om kopplingen mellan inflammation och näthinneskador, vilket skulle kunna leda till nya behandlingsmöjligheter. Elisabeth Wittström är läkare på Ögonmottagningen vid Skånes universitetssjukhus och träffar ofta patienter som ser dåligt på grund av sjukdomen makuladegeneration, där den viktiga…
Läs mer

Hälsovetenskapens dag – för en bättre hälsa genom livet

Hälsovetenskapens dag - för en bättre hälsa genom livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Hjärnan och nervsystemet, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa, Äldres hälsa
2016-11-08
Torsdagen den 17 november mellan 13.30 - 16.30 kan du komma och lyssna på föreläsningar om forskning kring nya arbetssätt för en bättre hälsa genom livet. Ms-relaterad trötthet i vardagen, vägar till arbete för personer med psykisk ohälsa, sjukvård i hemmet för barn och att undvika att falla är exempel på ämnen som kommer att tas upp. Välkomna till Health Sciences Centre, Baravägen 3 i Lund. Läs mer här
Läs mer

Lyckad metod sprids utanför demensvården

Ett träd som växer upp ur asfalten
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Hjärnan och nervsystemet
2016-10-28
En ny metod som tagits fram inom demensvården för att minska beteendemässiga och psykiska symtom, sprids nu till LSS-verksamheter. – Målet är ta fram ett arbetsverktyg till personal som arbetar med LSS, som hjälper dem att hantera utmanande beteenden, säger Sigrid Kulneff projektledare inom verksamhetområde Minnessjukdomar vid SUS. På uppdrag av Socialdepartementet pågår projektet, Funca, som vänder sig personal som arbetar inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förutom att förbättra livskvaliteten…
Läs mer

Med fokus på parasportares skador

Med fokus på parasportares skador
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar
2016-09-07
Idag drar Paralympics igång i Rio. Den svenska truppens ansvarige läkare Jan Lexell, verksam vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, åker dit med ny forskning i bagaget. I en nyligen publicerad studie uppger majoriteten av de intervjuade parasportarna att deras funktionsnedsättning ökar risken för skador. Och i höst sjösätts en unik långtidsregistrering av parasportares skador.  – Tanken är att långtidsregistreringen sedan ska kunna ligga till grund för skadeförebyggande arbete – arbete som…
Läs mer

När språket inte vill sig

När språket inte vill sig
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2016-08-30
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem. I den så kallade ”ordförrådsspurten” vid omkring 1.5 års ålder lär sig barnen flera nya ord varje dag. Men somliga barn har annorlunda förutsättningar och behöver extra hjälp. Om dessa barn handlade ett symposium ordnat av Linnémiljön CCL (Cognition, Communication and Learning) och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Språkstörning innebär svårigheter med både att förstå och göra sig förstådd.…
Läs mer

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?
2016-06-03
Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det visar forskning från Lunds universitet. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper har studerat övergången till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är viktigt med individanpassat stöd och flexibel övergång anpassad efter…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

De vill vara som alla andra

De vill vara som alla andra
Nyckelord:
Kategori: Funktionsnedsättningar, Sexuell hälsa
2016-06-01
För tio år sedan tyckte föräldrar och personal som jobbar med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att dessa helst inte skulle vara på nätet. Nu oroar sig föräldrarna mer för att ungdomarna ska bli socialt isolerade, och hur det ska gå för dem i livet. Under 2005 intervjuade professor Lotta Löfgren Mårtenson ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, deras föräldrar och personal på särskolor och gruppboenden om kärlek och sex på internet. Påtagligt för tio år sedan var…
Läs mer