Med fokus på parasportares skador

Med fokus på parasportares skador
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar
2016-09-07
Idag drar Paralympics igång i Rio. Den svenska truppens ansvarige läkare Jan Lexell, verksam vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, åker dit med ny forskning i bagaget. I en nyligen publicerad studie uppger majoriteten av de intervjuade parasportarna att deras funktionsnedsättning ökar risken för skador. Och i höst sjösätts en unik långtidsregistrering av parasportares skador.  – Tanken är att långtidsregistreringen sedan ska kunna ligga till grund för skadeförebyggande arbete – arbete som…
Läs mer

När språket inte vill sig

När språket inte vill sig
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2016-08-30
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem. I den så kallade ”ordförrådsspurten” vid omkring 1.5 års ålder lär sig barnen flera nya ord varje dag. Men somliga barn har annorlunda förutsättningar och behöver extra hjälp. Om dessa barn handlade ett symposium ordnat av Linnémiljön CCL (Cognition, Communication and Learning) och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Språkstörning innebär svårigheter med både att förstå och göra sig förstådd.…
Läs mer

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?
2016-06-03
Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det visar forskning från Lunds universitet. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper har studerat övergången till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är viktigt med individanpassat stöd och flexibel övergång anpassad efter…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

De vill vara som alla andra

De vill vara som alla andra
Nyckelord:
Kategori: Funktionsnedsättningar, Sexuell hälsa
2016-06-01
För tio år sedan tyckte föräldrar och personal som jobbar med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att dessa helst inte skulle vara på nätet. Nu oroar sig föräldrarna mer för att ungdomarna ska bli socialt isolerade, och hur det ska gå för dem i livet. Under 2005 intervjuade professor Lotta Löfgren Mårtenson ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, deras föräldrar och personal på särskolor och gruppboenden om kärlek och sex på internet. Påtagligt för tio år sedan var…
Läs mer

Risk för skador bland parasportare kartläggs

Risk för skador bland parasportare kartläggs
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar
2016-05-26
Foto: Colourbox Även idrottare med en funktionsnedsättning ska kunna utöva sin sport på ett säkert sätt – och ändå prestera bra. Med detta för ögonen bedrivs forskning vid Lunds universitet som nu får gehör hela vägen till Paralympics i Rio de Janeiro 2016. Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för hälsovetenskaper, beger sig nästa år till sitt tredje Paralympics som den svenska truppens ansvariga läkare. Förberedelsearbetet delar han med doktoranden…
Läs mer

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

rullstol vid trappa
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar
2016-04-13
Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet. Björg Thordardottis. Foto: Kennet Ruona Allt fler människor med funktionshinder bor och åldras i sitt eget hem - och de som söker bostadsanpassningar är en grupp…
Läs mer

Unik studie om att åldras med ryggmärgsskada

Unik studie om att åldras med ryggmärgsskada
Nyckelord: , , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Äldres hälsa
2015-12-21
Foto: Colourbox Långtidseffekter av att åldras med en ryggmärgsskada har aldrig tidigare kartlagts i Sverige. Nu är forskare vid Lunds universitet på god väg att täppa till denna kunskapslucka. – Det handlar om att förbättra – och förlänga – livet för den här gruppen, säger Jan Lexell, huvudansvarig för forskningsprojektet SASCIS. I fyra år har SASCIS (Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study) hittills pågått. Datainsamlingen har varit mycket omfattande. 123…
Läs mer

Dold riskgrupp för benskörhet

Dold riskgrupp för benskörhet
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett
2015-12-14
En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny forskning vid Lunds universitet visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling. - Genom ny kunskap kan vi bättre identifiera dem som bör utredas för benskörhet,…
Läs mer

Personlig koordinator önskas av föräldrar till ungdomar med cerebral pares

Personlig koordinator önskas av föräldrar till ungdomar med cerebral pares
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar
2015-12-10
För en ung person med cerebral pares är föräldrarna oftast det närmaste stödet. Vid ungdomarnas övergång till vuxenliv är därför föräldrarnas välmående och möjlighet till stöttning väldigt viktig. En ny studie från Lunds universitet visar dock att många föräldrar upplever denna tid som stressig och efterlyser en personlig koordinator som kan ge handgripligt stöd. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid forskargruppen Barns och familjers hälsa & reproduktiv hälsa vid Lunds universitet studerar övergången från ungdomsliv till…
Läs mer