Hälften av alla barn med stora rörelsenedsättningar deltar inte i skolidrotten

Hälften av alla barn med stora rörelsenedsättningar deltar inte i skolidrotten
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Funktionsnedsättningar
2015-02-19
För barn med stora rörelsenedsättningar är det ytterst viktigt att ta tillvara på alla tillfällen till fysisk aktivitet, men en avhandling från Lunds universitet visar att nästan hälften av dessa barn inte deltar i skolidrotten. Barn med intellektuella funktionsnedsättningar får också färre fysioterapeutiska insatser än barn med rörelsenedsättningar. -  Det är obegripligt att det är så många barn som inte deltar i skolidrotten. Resultaten är överraskande och måste diskuteras i den fysioterapeutiska yrkesgruppen och tillsammans…
Läs mer

Äldre män vinner mest på elskoter

Äldre män vinner mest på elskoter
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-06
Foto: Colourbox För äldre män medför tillgången till elrullstol eller elskoter en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter. Till exempel att handla eller ta en tur i parken. Det visar Terje Sund, doktorand vid CASE, i sin avhandling som läggs fram den 30 januari. Dessutom är det, oberoende av kön, användarna som mår sämst som drar mest nytta av de bägge hjälpmedlen. Fysioterapeuten Terje Sund är doktorand vid CASE, Lund universitet. Han…
Läs mer

Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

funktionsnedsättning
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-06
Förr var ryggmärgsskada något som sjukvården hade svårt att klara av och risken att dö för tidigt var stor. Numera är överlevnaden nästan som i befolkningen för övrigt och många kan fortsätta att arbeta även efter sin skada. I den största svenska studien hittills undersöker forskare från Lunds universitet hur de som levt länge och åldrats med sin ryggmärgsskada mår. Syftet är att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt. – Idag har vi inte…
Läs mer

Första generationen äldre med utvecklingsstörning

 Första generationen äldre med utvecklingsstörning
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Smärta och värk, Äldre
2015-02-05
Foto: Colourbox En stor grupp människor lever idag ett långt liv med någon form av utvecklingsstörning. Nu pågår den första studien någonsin om hur de mår och om behovet av äldreomsorg ser annorlunda ut för den som har en utvecklingsstörning. Gerd Ahlström. – Äldre med utvecklingsstörning har samma rätt till stöd som alla andra, men idag är inte äldreomsorgen anpassad till det vårdbehov som äldre med utvecklingsstörning…
Läs mer

Viktiga prioriteringar vid postpolio

Viktiga prioriteringar vid postpolio
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-04
Foto: Colourbox Stöd från anhöriga och tillgång till tillgänglig natur. Föräldrar som uppmuntrat en att vara lika aktiv som andra barn. Samt hjälp av kompetent rehabiliteringspersonal vid prioriteringen av aktiviteter. Det är faktorer som stimulerar till fysisk aktivitet hos äldre människor med funktionsnedsättningar efter polio, visar en ny avhandling vid Lunds universitet. - Ofta säger man att funktionsnedsättningarna styr nivån av fysisk aktivitet. Men mina resultat visar att det är ett…
Läs mer

Aktiviteter i vardagen är också träning

rullator
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-04
Foto: Colourbox Den som åldras med en funktionsnedsättning kan många gånger känna ålderskrämporna smyga på tidigare än vanligt. Att vara fysiskt aktiv kan motverka åldrandets effekter, men vad gör man om funktionsnedsättningen får dig att inte kunna eller orka träna? En avhandling från Lunds universitet försöker hitta svaret på den frågan. Hos friska äldre har fysisk aktivitet bra effekt på hälsa och överlevnad, men alla har inte möjlighet att träna så…
Läs mer

Mindre aktiv på grund av rädsla för fall

Mindre aktiv på grund av rädsla för fall
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-03
En funktionsnedsättning kan göra att risken för fall ökar med åren. Få får allvarliga skador men rädslan i sig kan vara mycket begränsande och göra att du inte längre vågar vara lika aktiv som förr. I den största studien hittills har forskare vid Lunds universitet studerat fall och fallrädsla hos äldre med postpolio. Många med postpolio får tilltagande besvär med åldern – muskelsvaghet, trötthet, smärta och balanssvårigheter är några. Risken att falla omkull ökar då…
Läs mer

Hjärnskador efter fall hos äldre allt vanligare

rullstol
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2015-02-03
Lars Jacobsson vid Garnis Rehabcenter i Boden. Foto: Akós Mester Som forskare vid Lunds universitet och kliniskt verksam neuropsykolog på Sunderby och Kalix sjukhus ser Lars Jacobsson nu att allt fler äldre drabbas av hjärnskador efter fall. I en del fall kvarstår besvären flera år bl.a. i form av minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. – Fler patienter överlever efter exempelvis trafikolyckor, men nu börjar en ny trend skönjas  i och med att fallolyckorna…
Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning

rullator
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-02
Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än vad som tidigare var vanligt. Samtidigt finns en ökad risk att drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom för mycket stillasittande. I en serie artiklar berättar forskare från tre forskargrupper vid Lunds universitet mer om sin forskning kring att åldras med en funktionsnedsättning. Vid Lunds universitet pågår nu flera större studier om att åldras med funktionsnedsättning. Frågor som forskarna söker svar på…
Läs mer

Vara aktiv i vardagen nyckeln till hälsa

funktionsnedsättning
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättningar, Äldre
2015-02-02
Med åldern fungerar kroppen lite sämre än tidigare. Har du en funktionsnedsättning blir det ofta ännu mer påtagligt eftersom marginalerna är mindre. Livsstilsförändringar och hjälpmedel anpassade till din funktionsnedsättning kan då hjälpa dig till ett bättre liv. Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som undersöker hur livskvaliteten kan bli bättre när vi åldras (se faktaruta intill). Gemensamt är en förhoppning om att hitta sätt att göra ålderdomen så bra som möjligt och inte låta en…
Läs mer