Nytt verktyg för rehabilitering vid bland annat stroke och demens

Nytt verktyg för rehabilitering vid bland annat stroke och demens
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel, Äldre
2014-12-30
Josephine Durkin och Lisbeth Nilsson. Foto: privat. När Lisbeth Nilsson berättar om sin forskning är det lätt att förundras. Med en elrullstol och lång klinisk erfarenhet lyckas hon hjälpa människor som omgivningen länge sett som ”hopplösa fall”. Dementa som sitter hopkrupna och helt avskärmade från omvärlden eller personer med stroke där annan träning inte gett något resultat. Och barn med svåra hjärnskador. Lisbeth Nilsson är arbetsterapeut och forskare, associerad till forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vid Lunds…

Rollator eller inte på äldre dar

Rollator eller inte på äldre dar
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Funktionsnedsättning, Äldre
2014-11-28
Många faktorer bidrar till att bromsa eller uppmuntra användandet av hjälpmedel som exempelvis rollatorer. Det kan gälla allt från trendig design till hur sjukvården fördelar hjälpmedlen, bemötandet i bussen, höga trottoarkanter, brist på bänkar eller hur individen själv bedömer sin fysiska rörlighet. Foto Ilja, Flickr – Med denna kunskap kan vi bättre planera för äldres behov av stöd i vardagen och hjälpa dem till ett aktivare liv. Det handlar om ett…

Så fick barn med CP ett bättre liv

Så fick barn med CP ett bättre liv
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett
2014-11-07
För patienter med cerebral pares, CP, har uppföljningsprogrammet CPUP betytt ett bättre liv. Verksamheten som kan se tillbaka på 20 framgångsrika år går nu vidare med nya utvecklingsprojekt. Gunnar Hägglund, registeransvarig för CPUP, vid programmets årliga mässdagar i Malmö tidigare i år då 545 deltagare slöt upp. CPUP firade samtidigt 20 år. – Bakgrunden var att vi såg ett flertal barn med CP vilka hade smärtsamma höftluxationer och svåra kontrakturer. Vi…

Samhället är inte byggt för elrullstolar

Samhället är inte byggt för elrullstolar
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Vad forskar du om, Äldre
2014-11-03
Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från Lunds universitet visar att byggnader och kollektivtrafik inte anpassas för elrullstolar eller elskotrar utan i huvudsak för lättare, manuella rullstolar.  - Kommuner och byggbolag står därmed inför en tuff uppgift vid årsskiftet då den nya diskrimineringslagen träder i kraft och bristande tillgänglighet för människor med…

Åldrandets många ansikten

Åldrandets många ansikten
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Vad forskar du om, Äldre
2014-10-19
Gerd Ahlström installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Mitt avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år och genom hela vuxenlivet. Vid upprepade tillfällen under en tioårsperiod undersökte jag ur olika aspekter konsekvenserna för patienternas och deras anhörigas liv av den fortskridande förlusten av muskelceller. Två olika behandlings- projekt har genomförts och utvärderats, ett familjefokuserat rehabiliteringsprogram och ett om nyttan för…

Så mycket enklare med paddorna!

Så mycket enklare med paddorna!
Nyckelord:
Kategori: Barn och ungdomar, Funktionsnedsättning
2014-06-10
Anja Morell, logoped vid DAHJM Dataresurscenter Paddorna har blivit ett välkommet komplement för DAHJM Dataresurscenter, Region Skånes specialenhet inom Habilitering & Hjälpmedel. Dit kommer bland annat barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att få utprovat hjälpmedel för alternativ och kompletterande kommunikation. Sedan ett år tillbaka finns ett friare val av hjälpmedel där brukaren kan få tillgång till en surfplatta med lämpliga applikationer som komplement till traditionellt sortiment – och det har…

Barn med ADHD är som orkidéer

Barn med ADHD är som orkidéer
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Funktionsnedsättning, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD. Bland alla dem som får diagnosen finns en mindre grupp som är extra sårbar och som riskerar att hamna snett längre fram i livet. Nu pågår ett kliniskt forskningsprojekt i Lund som går ut på att förbättra ADHD-utredningarna, för att tidigt identifiera de här barnen och ungdomarna och hjälpa dem innan problemen hunnit bli så stora.…

Fokus på mönster i äldres krämpor

Björn Slaug
Kategori: Funktionsnedsättning, Äldre
2013-11-12
Får äldre först problem med rörligheten och sedan gripförmågan? Eller är det tvärtom? Det undrar Björn Slaug som tilldelats 1,6 miljoner kronor för att bland annat svara på den frågan. Han ska också utveckla ett instrument som kan mäta viktiga och vanliga tillgänglighetsproblem i offentliga miljöer. I början av oktober kom beskedet om att Björn Slaug, forskningsingenjör vid CASE, fick 1,6 miljoner kronor av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för två års postdoktorala studier.…

Ny teknik lockar till lek för barn med funktionshinder

barn och mobil
Nyckelord: , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Feature, Funktionsnedsättning
2013-09-18
Forskare vid Certec arbetar tillsammans med barn och föräldrar i projektet BONUS för att via ny teknik locka barn med nedsatt syn- och rörelseförmåga till lek och aktiviteter utomhus. Spel som via en vanlig smartphone även kan underlätta och göra en inlärningsprocess både snabbare och roligare. BONUS är ett projekt som arbetar nära användarna för att ta fram roliga spel för barn med funktionsnedsättning som t.ex. nedsatt syn eller…

Hälsoekonomin vid bostadsanpassningar under italiensk lupp

Carlos Chiatti
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Vad forskar du om, Äldre
2013-05-20
Kostnaden för anpassning av bostäder ligger i dag kring 1 miljard kronor per år i Sverige. Skulle pengarna kunna användas effektivare om mer tid lades på att kartlägga behovet hos de människor som söker bostadsanpassningsbidrag? Det ska Carlos Chiatti, italiensk gästforskare vid CASE, ta reda på. Carlos Chiatti beskriver sig som en ordinär italienare som gillar fotboll, att laga mat och gå på restaurang. Men för…