Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: Tinnitusforskning – om de störande ljuden på insidan

2020-11-27
Illustration: istock.com/vaselena

Vad är normal hörsel och vad händer när någon drabbas av tinnitus? Hur kommer det sig att man får ljudupplevelser utan att det finns en ljudkälla? I veckans podd från Vetenskap & hälsa träffar vi Jonas Brännström, forskare vid Lunds universitet som studerar just tinnitus.

Av: TOVE SMEDS

Vetenskap & hälsa · Tinnitusforskning – om störande ljud på insidan


Plötslig dövhet och tinnitus

Vi har fått läsarfrågor angående plötslig dövhet och tinnitus. Så här svarar Karin Stenfeldt, överläkare vid Öron, näsa, hals vid Skånes universitetssjukhus:

Tinnitus är vanligt vid hörselnedsättning och vi tror det uppkommer på grund av en obalans i hörselsystemets nervbanor. Vid plötslig dövhet (sudden deafness, plötslig hörselnedsättning) är det mycket vanligt att man även drabbas av tinnitus och att det är besvärande. Det beror på att hörselnedsättningen kommer så hastigt att hörselsystemet har svårt att anpassa sig efter den nya situationen där nervimpulser från örat upphör. Det skiljer sig väldigt mycket från person till person hur stark tinnitus är och hur mycket man besväras av tinnitus. Vid plötslig dövhet kan hörseln återkomma i ungefär 50 procent av fallen och då förbättras också tinnitus. Hörseln kan återkomma helt eller delvis efter någon vecka upp till några månader efter att den försvann. Ju längre tiden går ju mindre chans är det att hörseln återkommer. Efter ett år är det osannolikt att hörseln blir bättre. Däremot kan tinnitus ändras och bli bättre med tiden. I Skåne kan Hörselenheten vuxna hjälpa till med behandling mot tinnitus. Man behöver då en remiss från en öron- näs och halsläkare.

Jag känner inte till någon forskning specifikt om tinnitus vid plötslig dövhet, men det är väl känt att det ofta uppstår tinnitus i dessa fall. Det finns olika behandlingar mot tinnitus beroende på om det finns kvar hörsel på örat eller inte. Finns det hörsel kvar på örat kan hörapparat hjälpa att minska tinnitus och kan kombineras med ett brusljud som stimulerar örat. Det kan nedreglera de ljud som spontant uppstår i hörselbanorna. Ofta kan tinnitus vara kvar i någon form, och behandlingen syftar till att minska besvären, lidandet, av tinnitus genom att använda kognitiva metoder och att få muskler att slappna av i kroppen, speciellt i käken och nacken. På Hörselenheten vuxna har man mycket erfarenhet kring tinnitus och arbetar tvärprofessionellt.