Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer

Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-08-25
Ju tidigare cancer upptäcks desto bättre är i regel prognosen. Lär dig känna igen de vanligaste varningsflaggorna för cancer hos framför allt äldre. Regionalt Cancercentrum Syd har sammanställt fakta om åtta alarmsymtom som signalerar cancer hos mer än fem procent av patienterna. Blodbrist Blod i avföringen Blodig upphostning Blod i urinen Gynekologisk blödning Knuta i bröstet Ojämn prostata vid palpation Sväljningssvårigheter Blodbrist (anemi) Blodbrist, anemi, kan ge symtom i form av trötthet, andfåddhet, blekhet, huvudvärk eller hjärtklappning. Symtomet som…
Läs mer

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2015-08-19
För första gången någonsin har forskare lyckats avbilda och filma hur det går till när RNA-baserade läkemedel, så kallade siRNA, levereras till det inre av kroppens celler. Fynden väntas ha avgörande betydelse för sjukdomar där det idag saknas effektiv läkemedelsbehandling. Det är ett forskarlag från Lunds universitet, Boston Children’s Hospital och Harvard Medical School som står bakom de nya rönen. Studien publiceras i Nature Biotechnology. Under andra hälften av 1990-talet upptäckte forskare att siRNA d.v.s. små…
Läs mer

Antistress-hormon kan signalera bröstcancerrisk

Antistress-hormon kan signalera bröstcancerrisk
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnor
2015-07-19
En ny studie från Lunds universitet visar att kvinnor med låga nivåer av ett antistress-hormon hade ökad risk att insjukna i bröstcancer. Studien är den första i sitt slag på människor, och den verifierar tidigare, liknande observationer från djurförsök. De nya rönen om en möjlig markör för risken att utveckla bröstcancer presenteras i den ansedda tidskriften Journal of Clinical Oncology. Det gäller ett i blodet fritt cirkulerande hormonämne, enkephalin, med smärt- och ångestdämpande egenskaper. Enkephalin stärker…
Läs mer

Ny studie om mikroRNA vid prostatacancer stärker tidigare rön

Yvonne Ceder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-06-30
Yvonne Ceder, forskare vid Translational Cancer Research, Medicon Village, Lunds universitet. Foto: Nina Nordh Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Carcinogenesis visar Yvonne Ceder…
Läs mer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-25
Nya metoder baserade på modern bildteknik och matematiska modeller öppnar möjligheter att förbättra diagnostiken vid prostatacancer. Det visar en avhandling från Lunds universitet. Giuseppe Lippolis (t.v.) tillsammans sin handledare, professor Anders Bjartell. Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer, och den vanligaste bland män i Sverige. Sjukdomen är heterogen, dvs. det finns en stor mängd undertyper och uttrycksformer. Men hittills har varken diagnostik eller behandling matchat de många individuella behoven i…
Läs mer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-22
För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Ju högre halt av proteinet på blodkärlcellernas yta, desto större genomsläpplighet för tumörceller in i kärlen och desto högre risk för metastaser. Den nya studien visar också att läkemedlet Dalantercept kan…
Läs mer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer
2015-06-08
Med diffusions-MR går det också att se nervbanorna i hjärnans vita substans. I samband med en operation i hjärnan ger det kunskap som minskar risken för att skada viktiga nervbanor som behövs för att vi ska kunna röra oss. Bild: Skånes universitetssjukhus. Efter att en tumör i hjärnan har opererats bort behövs en behandling som dels är så effektiv att eventuella tumörrester helt avlägsnas, samtidigt som den inte skadar den omkringliggande…
Läs mer

Gener hjälper läkare välja behandling

Gener hjälper läkare välja behandling
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
DNA utvinns från tumörmaterial och bearbetas vidare med olika reagenser. Till sist droppas det på ett chip för analys, berättar Emma Mårtensson som är sjukhusgenetiker vid Medicinsk service/ Labmedicin i Lund. Foto: Roger Lundholm Tarmcancer är en av de sjukdomar där den nya generationens sekvensering, NGS, används som diagnostikmetod. Resultaten från NGS-analysen används för att hitta den patientgrupp som blir hjälpt av behandling med s.k. riktade läkemedel. För att rätt patient…
Läs mer

Biomarkörer hittar dödlig cancer

Biomarkörer hittar dödlig cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för patientens öde. En ganska ny metod är att ta hjälp av biomarkörer – biologiska företeelser som går att mäta, och vars mått säger något om patientens hälsa. På Lunds universitet arbetar Christer Wingren och Sara Ek med proteiner som kan användas som biomarkörer vid två svåra cancersjukdomar, pancreascancer och mantelcellslymfom. Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) är en dödlig sjukdom: efter fem år är…
Läs mer

Allt fler söker för genetisk utredning

Allt fler söker för genetisk utredning
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
Till Genetiska kliniken i Lund söker sig årligen runt 1 500 familjer för att göra en genetisk utredning. Ungefär hälften av dem har frågor om misstänkt ärftlig cancer och genetiskt test. – Vanligast är att man vill testa om man bär på anlag för genetisk bröst- och äggstockscancer, tjocktarms- eller livmoderhalscancer, berättar Ulf Kristoffersson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Genetiska kliniken vid Medicinsk service/Labmedicin. Illustration: Colourbox Släktträd kan visa…
Läs mer