Ny studie om mikroRNA vid prostatacancer stärker tidigare rön

Yvonne Ceder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-06-30
Yvonne Ceder, forskare vid Translational Cancer Research, Medicon Village, Lunds universitet. Foto: Nina Nordh Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Carcinogenesis visar Yvonne Ceder…
Läs mer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-25
Nya metoder baserade på modern bildteknik och matematiska modeller öppnar möjligheter att förbättra diagnostiken vid prostatacancer. Det visar en avhandling från Lunds universitet. Giuseppe Lippolis (t.v.) tillsammans sin handledare, professor Anders Bjartell. Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer, och den vanligaste bland män i Sverige. Sjukdomen är heterogen, dvs. det finns en stor mängd undertyper och uttrycksformer. Men hittills har varken diagnostik eller behandling matchat de många individuella behoven i…
Läs mer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-22
För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Ju högre halt av proteinet på blodkärlcellernas yta, desto större genomsläpplighet för tumörceller in i kärlen och desto högre risk för metastaser. Den nya studien visar också att läkemedlet Dalantercept kan…
Läs mer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer
2015-06-08
Med diffusions-MR går det också att se nervbanorna i hjärnans vita substans. I samband med en operation i hjärnan ger det kunskap som minskar risken för att skada viktiga nervbanor som behövs för att vi ska kunna röra oss. Bild: Skånes universitetssjukhus. Efter att en tumör i hjärnan har opererats bort behövs en behandling som dels är så effektiv att eventuella tumörrester helt avlägsnas, samtidigt som den inte skadar den omkringliggande…
Läs mer

Gener hjälper läkare välja behandling

Gener hjälper läkare välja behandling
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
DNA utvinns från tumörmaterial och bearbetas vidare med olika reagenser. Till sist droppas det på ett chip för analys, berättar Emma Mårtensson som är sjukhusgenetiker vid Medicinsk service/ Labmedicin i Lund. Foto: Roger Lundholm Tarmcancer är en av de sjukdomar där den nya generationens sekvensering, NGS, används som diagnostikmetod. Resultaten från NGS-analysen används för att hitta den patientgrupp som blir hjälpt av behandling med s.k. riktade läkemedel. För att rätt patient…
Läs mer

Biomarkörer hittar dödlig cancer

Biomarkörer hittar dödlig cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för patientens öde. En ganska ny metod är att ta hjälp av biomarkörer – biologiska företeelser som går att mäta, och vars mått säger något om patientens hälsa. På Lunds universitet arbetar Christer Wingren och Sara Ek med proteiner som kan användas som biomarkörer vid två svåra cancersjukdomar, pancreascancer och mantelcellslymfom. Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) är en dödlig sjukdom: efter fem år är…
Läs mer

Allt fler söker för genetisk utredning

Allt fler söker för genetisk utredning
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
Till Genetiska kliniken i Lund söker sig årligen runt 1 500 familjer för att göra en genetisk utredning. Ungefär hälften av dem har frågor om misstänkt ärftlig cancer och genetiskt test. – Vanligast är att man vill testa om man bär på anlag för genetisk bröst- och äggstockscancer, tjocktarms- eller livmoderhalscancer, berättar Ulf Kristoffersson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Genetiska kliniken vid Medicinsk service/Labmedicin. Illustration: Colourbox Släktträd kan visa…
Läs mer

”Jag tvekade aldrig”

"Jag tvekade aldrig"
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Teknik
2015-06-08
Namn: Karin Tunér Ålder: 42 år Familj: Man och två barn på 10 respektive 12 år Yrke: Apotekare När Karin Tunér var 29 år fick hon veta att hon bar på BRCA-mutationen för bröst- och äggstockscancer. Då hade hennes mormor redan dött i underlivscancer och hennes mamma hade opererat bort sitt ena bröst samt äggstockarna som en följd av sin cancer. – När min kusin väntade sitt tredje barn fick hon…
Läs mer

Cancer – ett sår som aldrig läker

En cell som ingår i människans immunförsvar, en så kallad T-cell
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer
2015-06-03
För att förstå cancer så måste man också förstå kroppens normala funktioner. Här förklarar doktoranden Roni Allaoui hur en vanlig funktion som sårläkning går från att hjälpa oss att läka till att hjälpa cancercellerna att växa ännu fortare och sprida sig. Ett sår på kroppen är egentligen skadad vävnad vilket innebär att celler har tagit skada. Vad som kännetecknar ett sår är att det blöder och blir inflammerat. Första steget i en sårläkning är att…
Läs mer

Att kapa cancerns förlängda arm

Att kapa cancerns förlängda arm
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2015-06-03
Generellt skyddar immunförsvaret oss mot främmande ämnen som virus och bakterier. Immunförsvaret skyddar oss också mot skadade celler och cancerceller. Men ibland lyckas cancercellerna manövrera immunförsvaret varpå sjukdomen antar en mycket dödligare form.  I Sverige insjuknar nästan 20 kvinnor i bröstcancer varje dag och av dessa är det 17 som överlever. Ändå är sjukdomen fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Chansen att botas har dock ökat enormt de senaste 40 åren tack vare nya behandlingsmetoder…
Läs mer