Din mobil kan avslöja om du utsatts för strålning

Din mobil kan avslöja om du utsatts för strålning
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Cancer, Hälsa och livsstil, Övrigt
2017-05-24
Vid olyckor eller terrordåd där radioaktiva ämnen misstänks vara inblandade kan det vara svårt att klargöra ifall människor i omgivningen utsatts för strålning. Men genom att analysera mobiltelefoner eller andra kroppsnära föremål går det att få viktig information om strålningsexponeringen. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. Dessvärre inträffar det då och då olyckor som innebär att omgivningen utsätts för joniserande strålning. Kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima är två av de mest kända exemplen.…
Läs mer

Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln

Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-05-15
Cancer i bukspottkörteln är en allvarlig cancerform där 50-60 procent redan har fått metastaser när diagnosen ställs och hos ytterligare 20 procent växer tumören så den inte kan opereras bort. För kvarstående cirka 20 procent kan en operation ge chans till bot, men komplikationer efter operation är vanligt. Målet med Caroline Williamssons avhandling ”Perioperative aspects of pancreaticoduodenectomy” var att undersöka och förändra olika aspekter av vården för dessa patienter för att förbättra för patienterna och…
Läs mer

Strålande utveckling på Skånes universitetssjukhus

Strålande utveckling på Skånes universitetssjukhus
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-05-12
Genom ett nationellt samarbete som kallas Skonsam strålbehandling har Skånes universitetssjukhus i Lund blivit ledande i utvecklingen av en skonsammare strålbehandling. Nu startar en studie som ska använda den nyutvecklade tekniken på riktigt. Problemen med diarré, blödningar och urinförträngningar känns som en oförtjänt fortsättning på det dystra besked som läkaren gav honom förra månaden. Som om dessa symptom inte vore nog så har också hans erektionsförmåga nu försämrats. ”Måste jag genomlida allt detta under min…
Läs mer

Nytta och hälsorisk i vågskålarna vid medicinsk strålning

Nytta och hälsorisk i vågskålarna vid medicinsk strålning
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik
2017-05-12
Under livet utsätts vi alla för strålning i varierande omfattning. En del av den kommer från medicinska undersökningar där röntgen eller radioaktiva spårämnen används. Martin Andersson vid Lunds universitet är aktuell med en avhandling inom ett forskningsområde där man vill försöka uppskatta strålningens påverkan på kroppen. De flesta av oss genomgår flera röntgenundersökningar under livet. En del av oss råkar också ut för cancer eller andra sjukdomar som behandlas med joniserande strålning (se fakta). Både patienterna…
Läs mer

Fokus på snabbare upptäckt av bukspottkörtelcancer

Fokus på snabbare upptäckt av bukspottkörtelcancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2017-03-29
Illustration: Dreamstime Cancer i bukspottkörteln är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer. 1300 drabbas varje år i Sverige och bara var tionde patient kan opereras. För de övriga finns inget att göra då cancern hunnit sprida sig. Cancern är svår att upptäcka i ett tidigt skede då den ger så få och diffusa symtom i tidigt skede. Därför pågår intensiv forskning vid Lunds universitets och Skånes universitetssjukhus för att hitta…
Läs mer

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2017-03-29
Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer En artikel om forskningsfynden, som forskare vid Lunds universitet bidragit till, har nyligen publicerats i Nature Genetics. Listan på deltagande författare är hela två sidor lång. – Man har lagt samman material från…
Läs mer

Skadade ribosomgener vanlig Akilleshäl i cancerceller

Skadade ribosomgener vanlig Akilleshäl i cancerceller
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer
2017-03-24
Forskare vid Lunds universitet och Broad Institute (Cambridge, USA) visar att cancerceller ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling. Björn Nilsson. Foto: Åsa Hansdotter Ribosomer är cellernas proteinfabrik. De översätter genetisk information till protein som sedan används som byggstenar för hela kroppen. Man har länge vetat att nedärvda mutationer i ribosomernas gener kan orsaka ovanliga sjukdomar…
Läs mer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-03-23
Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet. Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Amand Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som…
Läs mer

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2017-03-20
Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas. I sin avhandling ”Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer” har Helena Mörse, barnonkolog, studerat hur anti-Mülleriskt hormon (AMH) påverkas vid olika cancerbehandlingar. Helena Mörse disputerar den 23 mars. Hon forskar…
Läs mer