Fokus på snabbare upptäckt av bukspottkörtelcancer

Fokus på snabbare upptäckt av bukspottkörtelcancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2017-03-29
Illustration: Dreamstime Cancer i bukspottkörteln är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer. 1300 drabbas varje år i Sverige och bara var tionde patient kan opereras. För de övriga finns inget att göra då cancern hunnit sprida sig. Cancern är svår att upptäcka i ett tidigt skede då den ger så få och diffusa symtom i tidigt skede. Därför pågår intensiv forskning vid Lunds universitets och Skånes universitetssjukhus för att hitta…
Läs mer

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2017-03-29
Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer En artikel om forskningsfynden, som forskare vid Lunds universitet bidragit till, har nyligen publicerats i Nature Genetics. Listan på deltagande författare är hela två sidor lång. – Man har lagt samman material från…
Läs mer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-03-23
Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet. Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Amand Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som…
Läs mer

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2017-03-20
Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas. I sin avhandling ”Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer” har Helena Mörse, barnonkolog, studerat hur anti-Mülleriskt hormon (AMH) påverkas vid olika cancerbehandlingar. Helena Mörse disputerar den 23 mars. Hon forskar…
Läs mer

Föreläsning 15 mars: Malignt melanom – från kirurgi till nya behandlingar

solparasoll
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer,
2017-03-13
Foto: Matton Föreläsningskväll för allmänheten! Onsdagen den 15 mars kl 18.00–20.10, Skånes universitetssjukhus i Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö. PROGRAM 18.00 Välkommen. Professor Tommy Andersson (Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer). 18.05 Kan födelsemärken bli farliga? Irina Baranovskaya, överläkare VE Hudsjukvård, SUS Malmö. 18.20 Patologi av maligna melanom. Iva Johansson, överläkare, Klinisk patologi, SUS Malmö. 18.35 Kirurgisk behandling vid malignt melanom. Karolin Isaksson, specialistläkare, VE…
Läs mer

Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer

Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-17
Proteinet WNT5A främjar spridningen av munhålecancer, visar en ny avhandling vid Malmö högskola. Proteinet kunde påvisas i 81 procent av de studerade vävnadsproverna med munhålecancer. — Resultatet visar att WNT5A bidrar till att cellen migrerar och invaderar. Men det krävs mycket mer forskning för vi ska kunna säga att förekomsten av proteinet säkert innebär att patienten har cancer, säger Zdenka Prgomet. Dålig prognos Munhålecancer finns i olika typer, varav skivepitelcancer är den vanligast förekommande. I…
Läs mer

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-14
Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet. Årligen drabbas över 55 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och som ett led i att minska antalet cancerfall erbjuds mammografiscreening till kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år. Målet…
Läs mer

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Så kan man använda militära strategier mot cancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer,
2017-02-02
Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall professor David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med professor Robert Egnell, strateg på Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer. Foto: Matton - Det finns enormt många likheter mellan den amerikanska armens fältmanual för upprorsbekämpning och det alldeles senaste tänkandet kring cancerbehandling. Framförallt hjälper det strategiska tänkandet kring upprorsbekämpning…
Läs mer

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-02
Trots en rad olikheter kring både typ av cancer och operation, är uppföljningen för tarmcancerpatienter standardiserad. Jenny Jakobsson förespråkar mer individanpassad information och uppföljning efter operation.  Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen, efter lungcancer och bröstcancer. 6 000 personer drabbas årligen i Sverige och allt fler botas. – Det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och såväl symptomen som de fysiska förändringarna är olika beroende på var cancern sitter och…
Läs mer

Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer

Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer
2017-01-18
Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i bland annat USA, England och Finland gjort upptäckter som kan resultera i en ny effektiv metod för att hitta och följa effekten av behandling mot prostatacancer. Först lyckades forskarna visa att antikroppar även kan riktas mot protein som utsöndras eller finns lagrade inne i en cell och inte enbart till strukturer på en cells yta. Därefter kunde de skräddarsy en antikropp som de med hjälp av…
Läs mer