Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer

Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-17
Proteinet WNT5A främjar spridningen av munhålecancer, visar en ny avhandling vid Malmö högskola. Proteinet kunde påvisas i 81 procent av de studerade vävnadsproverna med munhålecancer. — Resultatet visar att WNT5A bidrar till att cellen migrerar och invaderar. Men det krävs mycket mer forskning för vi ska kunna säga att förekomsten av proteinet säkert innebär att patienten har cancer, säger Zdenka Prgomet. Dålig prognos Munhålecancer finns i olika typer, varav skivepitelcancer är den vanligast förekommande. I…
Läs mer

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-14
Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet. Årligen drabbas över 55 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och som ett led i att minska antalet cancerfall erbjuds mammografiscreening till kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år. Målet…
Läs mer

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Så kan man använda militära strategier mot cancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer,
2017-02-02
Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall professor David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med professor Robert Egnell, strateg på Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer. Foto: Matton - Det finns enormt många likheter mellan den amerikanska armens fältmanual för upprorsbekämpning och det alldeles senaste tänkandet kring cancerbehandling. Framförallt hjälper det strategiska tänkandet kring upprorsbekämpning…
Läs mer

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-02
Trots en rad olikheter kring både typ av cancer och operation, är uppföljningen för tarmcancerpatienter standardiserad. Jenny Jakobsson förespråkar mer individanpassad information och uppföljning efter operation.  Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen, efter lungcancer och bröstcancer. 6 000 personer drabbas årligen i Sverige och allt fler botas. – Det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och såväl symptomen som de fysiska förändringarna är olika beroende på var cancern sitter och…
Läs mer

Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer

Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer
2017-01-18
Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i bland annat USA, England och Finland gjort upptäckter som kan resultera i en ny effektiv metod för att hitta och följa effekten av behandling mot prostatacancer. Först lyckades forskarna visa att antikroppar även kan riktas mot protein som utsöndras eller finns lagrade inne i en cell och inte enbart till strukturer på en cells yta. Därefter kunde de skräddarsy en antikropp som de med hjälp av…
Läs mer

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2016-12-30
Kvinnor som idag drabbas av s.k. trippelnegativ bröstcancer har mycket små överlevnadschanser om tumören hunnit sprida sig. En ny studie från Lunds universitet täpper till en viktig kunskapslucka genom att förklara mekanismer i den aggressiva tumören och dess omgivning. Tack vare den intensiva forskningen inom bröstcancer har det blivit tydligt att sjukdomen har många undergrupper med olika allvarlighetsgrad och kännetecken. - Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv typ av bröstcancer som står för knappt en…
Läs mer

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-12-16
Illustration: Colourbox Forskare vid Lunds universitet har i en ny studie gjort fynd som ökar förhoppningen om att bättre kunna styra behandling med cellgifter. Att östrogenreceptor ER-beta ofta har en skyddande effekt är känt sedan tidigare, men att den är extra tydlig hos patienter som fått cellgiftsbehandling är nytt och intressant. – Om fyndet skulle bekräftas i fler studier kan det bidra till att de kvinnor som har högst risk får…
Läs mer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-14
Fler patienter än idag skulle kunna överleva urinblåsecancer med befintliga behandlingsmöjligheter och kontrollrutiner. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vid urinblåsecancer håller sig tumörcellerna oftast i urinblåsans tunna ytskikt. När tumören precis vuxit igenom det tunna membran som skiljer blåsans ytskikt ifrån kärl- och bindvävsskiktet är det oftast svårt att avgöra sjukdomens utveckling och hur den ska behandlas. För att vara säker på att hela tumören har opererats bort rekommenderas då en…
Läs mer

PODD: D-vitamin – inte bara för skelettet

PODD: D-vitamin - inte bara för skelettet
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Hälsa och livsstil, Infektioner
2016-12-07
Att D-vitamin är viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett starkt skelett har vi känt till länge. Men nu börjar det komma forskningsfynd som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Till exempel kan D-vitaminet spela roll för prognosen vid vissa cancrar, det kan påverka risken att drabbas av diabetes och det påverkar vårt immunförsvar. En del vill till och med kalla D-vitamin för en "global spelare" som är…
Läs mer

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-02
Illustration: iStock_iLexx Alla kvinnor mellan 23 och 65 år kallas regelbundet till cellprov för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. För de patienter som har förändringar i skivepitelceller är vårdprogrammet tydligt avseende behandling och uppföljning, men vid förändringar på cylinderceller är det mer oklart hur det ska handläggas. Christine Asciutto visar i sin avhandling att förändringar på cylinderceller hos kvinnor över 50 år talar för livmodercancer, medan det…
Läs mer