Ämnen i kaffe skyddar mot återfall i bröstcancer

Ämnen i kaffe skyddar mot återfall i bröstcancer
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-04-20
Flera forskningsstudier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. Nu bekräftar en ny studie, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, att kaffe hämmar tillväxten av tumören och minskar risken för återfall hos kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och behandlas med läkemedlet tamoxifen. (IKVL) Studien, som är en uppföljning av de resultat som forskarna kom fram till för två år sedan, är gjord vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet…
Läs mer

”Det är mycket sorterande!”

”Det är mycket sorterande!”
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2015-03-30
Göran Karlsson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. Han blev hösten 2014 tilldelad Ragnar Söderbergsstiftelsens pris i medicin på 8 miljoner kronor När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker…
Läs mer

”Mer strålkastare på forskarna precis som på toppidrottarna!”

"Mer strålkastare på forskarna precis som på toppidrottarna!"
Kategori: Cancer, Feature
2015-03-26
Att jag och min forskning har fått chans att växa långsamt och mogna i lagom takt, tror jag har bidragit till min framgång, säger Kristian Pietras. Foto: Ulf Isaksson Kristian Pietras har gjort en spikrak karriär. Tio år efter att Kristian belönades med ett stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning är han professor med en forskargrupp på mer än tio personer och räknas som en av de ledande cancerforskarna i världen. Här…
Läs mer

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Feature
2015-03-23
En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics. Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn yngre än 1 år, är en ovanlig och aggressiv sjukdom. Majoriteten av dem som drabbas har en genetisk förändring i Mixed Lineage Leukemia-genen, MLL, i sina sjuka celler, där MLL-genen sätts ihop med en…
Läs mer

Tomosyntes – nytt sätt att hitta bröstcancer

Tomosyntes – nytt sätt att hitta bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2015-03-18
Det är viktigt att upptäcka bröstcancer så snabbt som möjligt, menar Ingvar Andersson. När tumören är i ett tidigt skede kräver den inte en lika tuff behandling. Foto: Gunnar Menander För nästan fyrtio år sedan ledde docenten Ingvar Andersson en av världens första stora mammografistudier. Nu – långt efter pensionsåldern – är han i full gång med en studie om mammografins möjliga efterträdare, en teknik som kallas tomosyntes. Ingvar Andersson är…
Läs mer

Stor uppmärksamhet för nya rön om barncancer

Stor uppmärksamhet för nya rön om barncancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-03-16
David Gisselsson är just nu en forskare med flyt. I höstas utsågs han till mottagare av Lunds ”lokala Fernströmpris”, som går till lovande yngre medicinforskare. Och nu har han nyligen fått en artikel publicerad i en av de mest ansedda tidskrifterna på området, Nature Communications. David Gisselsson. Foto: Gunnar Menander David Gisselssons forskning handlar om barncancer, närmare bestämt om hur arvsmassan förändras i tumörcellerna och vad detta betyder för sjukdomens prognos.…
Läs mer

Varje dag räknas inom cancervården

Onkologi, Medicon Village
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-02-12
I förra veckan uppmärksammades Internationella världscancerdagen runt om i världen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerpatienters och deras närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt att påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. Professor Mef Nilbert och Maria Hellbom, verksamma vid Regionalt Cancercentrum Syd som har sin hemvist på Medicon Village, ligger båda i framkant med att bidra till kunskapsspridningen. Mef Nilbert är professor i onkologi vid medicinska…
Läs mer

Genetisk variation i barntumörer visar vägen till bättre behandling

provrör på lab
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-01-30
Allt fler barn med cancer överlever idag – men fortfarande är det 10-20 procent av de unga patienterna som dör i sin sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har funnit ett nytt sätt att skilja ut de mest elakartade tumörerna, så att de kan ges en extra kraftfull behandling. Vid cancer hos vuxna är tumörcellerna mer genetiskt föränderliga än friska celler. När en tumörcell delar sig hamnar kromosomerna ofta fel, eller går sönder och kombineras…
Läs mer

Bättre information minskar patienters sårbarhet

Maria Lithner
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2015-01-29
Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Syftet är stärka och tydliggöra patientens ställning och bland annat förstärks patientens rättighet till information. Maria Lithner har studerat patienters, som genomgått cancerkirurgi för tjock- och ändtarmscancer, och närståendes erfarenheter när det gäller information och informationsbehov i samband med så kallad hemgång. Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen hos både män och kvinnor i Sverige och varje år drabbas cirka 6 000 personer. Att…
Läs mer

Två små molekyler kan spela roll när tjocktarmscancer överlistar behandling

Två små molekyler kan spela roll när tjocktarmscancer överlistar behandling
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2015-01-15
Det finns särskilt cancerfrämjande celler, även kallade ”cancerstamceller”,  som gynnar uppkomst av bland annat tjocktarmscancer. Men många kunskapsluckor återstår. I en ny avhandling från Lunds universitet finns ledtrådar till varför cancern - med hjälp av dessa celler - överlever både cytostatika och strålterapi. - Att rikta ljuset mot de cancerfrämjande cellerna kan vara en lovande väg att överbrygga de misslyckade läkemedelsbehandlingar som idag leder till återfall och död. Men det behövs mer kunskap om dessa celler,…
Läs mer