Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Cancer,
2016-06-17
Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.  – Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer…
Läs mer

Prostatacancer – automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård

Prostatacancer - automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-06-16
Bone Scan Index är en kartläggningsmetod för tumörer i skelettet baserad på den nuklearmedicinska metoden skelettscintigrafi. I framtiden kan den kanske underlätta vid prognosbedömning och behandlingsval av aggressiv prostatacancer. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Patienter med de allvarligaste formerna av prostatacancer löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av metastaser i skelettet. Utbredningen av skelettmetastaser kan kartläggas på olika vis. En sådan metod är Bone Scan Index (BSI), som främst är…
Läs mer

Nya former av blodcancer hos barn

Nya former av blodcancer hos barn
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer,
2016-06-08
Genom att i detalj studera leukemiceller från över 200 barn har forskare upptäckt två nya former av barnleukemi. Det är genom den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) som man har kunnat studera cancercellernas arvsmassa och på så sätt har upptäckt de nya formerna. Thoas Fioretos är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Medicinsk service/Labmedicin Akut lymfatisk leukemi är en ovanlig sjukdom, men utgör den vanligaste cancerformen hos barn. Behandlingen är idag mycket…
Läs mer

Nya forskningsrön om malignt melanom

Nya forskningsrön om malignt melanom
Nyckelord:
Kategori: Cancer
2016-06-03
Malignt melanom är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige och antalet personer som får diagnosen har ökat kraftigt under senare år. Forskare vid Lunds universitet har nu studerat obehandlade cancertumörer från patienter som fått diagnosen malignt melanom, på ett annorlunda sätt.  – Vi har tittat på flera vävnadsprover från olika delar av samma tumör för att se hur vanligt det är med skillnader på mutationer i en och samma tumör. Vanligtvis analyseras endast ett…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

”Jag hade nog tur som fick så bra information”

"Jag hade nog tur som fick så bra information"
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Mäns hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Rolf Lindstrup tycker att få tidig information är jättebra och viktigt. Foto: Sun Nilsson Under 2011 opererades Rolf Lindstrup för sin prostatacancer. Redan innan operationen hade han ett samtal med sin läkare om att operationen kunde leda till problem med att få erektion. Ett samtal som han nu i efterhand uppskattar. – Jag tror jag hade tur, min läkare tog upp det här med eventuella erektionsproblem och andra sexuella konsekvenser efter…
Läs mer

Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer

Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Cancer, Mäns hälsa, Sexuell hälsa
2016-06-01
Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer, som är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Att den sexuella förmågan påverkas av de behandlingar man behöver genomgå är en känd biverkning. Det pågår mycket forskning för att utveckla tekniker och behandlingar som gör att männen ska påverkas så lite så möjligt. Prostatacancer delas upp i tre olika grupper baserat på hur allvarlig den bedöms vara. Bedömningen görs utifrån ett vävnadsprov från prostatakörteln. Den minst allvarliga…
Läs mer

Ung, sex och cancer

Ung, sex och cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Sexuell hälsa
2016-06-01
Bristen på information om sexuell hälsa i samband med cancer gäller inte bara vuxna. Även barn och ungdomar som drabbas av cancer behöver få reda på hur sjukdomen och behandlingarna kan påverka deras sexuella hälsa i framtiden. Marinka Kruljac arbetar som klinisk lärare och barnmorska på Skånes universitetssjukhus. Foto: Sun Nilsson. Det menar Marinka Kruljac som arbetar som klinisk lärare och barnmorska inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus. Inom ramen för sin…
Läs mer

Viktigt med information om sex efter cancer

Viktigt med information om sex efter cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Sexuell hälsa
2016-06-01
Else-Marie Rasmusson driver idag en rådgivningsmottagning kring sexuell hälsa inom cancerrehabilitering. Foto: Roger Lundholm – Hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? När det kommer till sex är det oftast unga och friska människor som beskrivs och inte en skallig 62-årig dam som precis genomgått cytostatikabehandling. Det säger Else-Marie Rasmusson som efter 20 års arbete som sjuksköterska inom onkologi satte sig i skolbänken för att…
Läs mer

Cancerceller blir farligare med hjälp av fett

Cancerceller blir farligare med hjälp av fett
Nyckelord:
Kategori: Cancer,
2016-05-30
Cellbilderna föreställer cancerceller där cellkärnorna färgats med ljusblått och fettdropparna i rött. Bild: Belting forskargrupp Man vet numera att inte alla cancerceller är lika aggressiva – de flesta går att oskadliggöra med strålning och cellgifter. Somliga kan dock lyckas överleva, och senare få tumören att tillväxa och sprida sig. Forskare vid Lunds universitet har nu funnit att vissa cancerceller kan samla på sig fettdroppar, som verkar göra dem mer aggressiva och…
Läs mer