Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya insikter om fosterutvecklingsprogram som kan skydda mot leukemi

2023-03-01
foster
Foto: Colourbox

Under fosterstadiet pågår flera olika så kallade cellprogram som är viktiga för fosterutvecklingen. I en studie visar forskare vid Lunds universitet på studier i möss att ett av dessa program verkar skydda mot cancerformen akut myeloisk leukemi, AML.

David Bryder. Foto: Tove Smeds

– Vi har använt en experimentell musmodell som alltid leder till denna typ av leukemi. Det intressanta är att när vi till vuxna möss tillförde ett specifikt molekylärt cellprogram som normalt enbart pågår under fosterutvecklingen, var det fler än hälften som inte utvecklade AML, säger David Bryder, professor i experimentell hematologi vid Lunds universitet.

Det cellprogram som forskarna använt sig av består av proteinet LIN28, vars normala funktion huvudsakligen är att reglera andra gener genom sin RNA-bindande aktivitet. LIN28 uttrycks normalt bara under fosterutvecklingen och försvinner kort tid efter födseln.

Mohamed Eldeeb. Foto: Tove Smeds

– AML uppstår efter att celler har utsatts för ett flertal olika mutationer. I vår forskningsmodell kan vi följa utvecklingen från första mutationen fram tills sjukdomen har etablerats, vilket inte är möjligt att göra på människa. I musstudierna ser vi en starkt skyddande effekt av LIN28, säger Mohamed Eldeeb, doktorand i David Bryders forskargrupp.

Kan cellprogram under fosterutvecklingen användas för att förebygga sjukdom senare under livet?

Forskarna undersökte först prover från ett stort antal patienter med AML och såg att 98 procent helt saknade uttryck av LIN28. I de fall där det förekom var nivåerna väldigt låga. För att förstå mer vad som sker när LIN28 aktiveras genomförde forskarna sedan djupare molekylära och funktionella studier med hjälp av sin djurmodell.

Krocka med mekanismer som driver AML

– Vi såg att det molekylära cellprogrammet under fosterutvecklingen i mössen skyddade från sjukdom genom att krocka med de mekanismer som driver AML, vilket skulle kunna förklara varför leukemi hos nyfödda är ovanligt. Den starka effekten vi påvisar gör det intressant att undersöka om cellprogram under fosterutvecklingen kan användas för att förebygga sjukdom senare under livet. Samtidigt ska man vara medveten om att det kvarstår hur vi kan reaktivera ett sådant program i mänskliga celler, säger David Bryder.

Forskningen är ett bra exempel på värdet av samarbete mellan forskargrupper. Vid avdelningen för molekylär hematologi  i Lund finns flera grupper som är intresserade av LIN28 och leukemi.

– Här har vi forskare som är extremt kunniga på proteinet LIN28, andra som är världsledande inom RNA-biologi och andra som fokuserar på leukemi. Tillsammans är det en perfekt matchning, säger David Bryder.

Länk till vetenskaplig publikationA fetal tumor suppressor axis abrogates MLL-fusion-driven acute myeloid leukemia

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet.