Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Synen på äldre måste ändras”

2015-05-19
Pia Hovbrandt
Pia Hovbrandt. Foto: Nina Nordh

– Synen på äldre behöver ändras. Vi måste se äldre som en resurs och skapa möjligheter för dem att vara kvar i arbetslivet även efter 67 om de vill, säger Pia Hovbrandt.

Under det senaste året har Pia Hovbrandt intervjuat äldre som arbetar inom medelstora industriföretag och äldreomsorgen.Hon är arbetsterapeut, doktorand och deltar i ett projekt om hur förutsättningarna för ett gott arbetsliv efter 65 ser ut, och vad man kan göra för att få fler att både orka och vilja arbeta längre.

Forskningsprojekt om äldre i arbetslivet

Pia Hovbrandts delprojekt består av intervjuer med äldre som har valt att jobba kvar efter 65. I ett annat delprojekt vid Arbets- och miljömedicin i Lund, är fokus på chefer och deras syn på att ha äldre medarbetare.

– De jag har intervjuat tycks ha hittat en balans i livet efter 65. Allt fler blir allt friskare längre upp i åldrarna och både kan och vill jobba vidare. De har gjort ett aktivt val att det här vill jag fortsätta med.

Pia Hovbrandt berättar att det inte finns så mycket tidigare forskning som tittat på just den här gruppen. Det finns många studier om varför man går i pension tidigare, men inte så mycket gjort kring vad som gör att man fortsätter att arbeta.

Bättre balans i livet

Fortfarande pågår analysarbetet av intervjumaterialet, men en viktig faktor som många framhåller är flexibilitet.

– Flera av de jag har intervjuat arbetar tre–fyra dagar i veckan. Det gör att de orkar och hinner med arbetet och andra aktiviteter utanför arbetet på ett annat sätt än tidigare. De upplever en ny sorts makt över sitt liv, säger Pia Hovbrandt.

Känna sig behövd

Något Pia Hovbrandt framhåller är att arbetet också tycks vara en bidragande faktor för att hålla sig frisk.

– Det är tillfredsställande att gå till jobbet och känna att du behövs. Arbetet ger utmaningar och rutiner i tillvaron. Samtidigt är det helt nödvändigt med anpassningar – både i form av hjälpmedel om arbetet är tungt, men även när det gäller arbetsuppgifter och arbetstid.

Dialog med arbetsgivaren

Att äldres kompetens används till rätt saker, och att du får möjlighet att förmedla dina kunskaper vidare till de yngre värdesätts också.

– Jag har också märkt i mina intervjuer att många vill att ens kompetens används för det man är bra på, säger Pia Hovbrandt, som gärna hade sett att arbetsgivaren hade väckt frågan om hur de i 60-årsåldern vill att framtiden ska se ut, och skapa möjlighet för fortsatt arbete.

Text: NINA NORDH

Artikeln är tidigare publicerad i Lunds universitets magasin LUM nr 4/15.

Tema:
Hållbart arbetsliv