Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hon ska studera vad som kan få personalen att vilja jobba kvar i vården

2015-01-21

Personal sally

Tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Centrum för primärvårdsforskning ska några vårdcentraler i nordöstra Skåne delta i en studie kring hur trivseln kan öka inom vården. Foto: Roger Lundholm (Bilden är inte från någon av de vårdcentraler som deltar i studien.)

Margareta Troein Töllborn är professor i allmänmedicin med särskild inriktning mot professionell utveckling, och arbetar på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hon är även verksam som läkare i Primärvården Skåne. Foto: Kennet Ruona
Margareta Troein Töllborn är professor i allmänmedicin med särskild inriktning mot professionell utveckling, och arbetar på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hon är även verksam som läkare i Primärvården Skåne. Foto: Kennet Ruona

Ödesfråga för vården

Kan goda möjligheter till återhämtning, fikapauser, feedback och uppmuntran stoppa personalflykten?

Många sjukvårdsanställda är stressade och mår dåligt. En del mår så dåligt att de inte orkar fortsätta utan flyr vården.

– Då det sker förlorar vi viktig kompetens i form av förtrogenhetskunskaper och erfarenhet. Hur ska vi göra så att personalen orkar och vill stanna och inte blir sjuka och ger upp på grund av arbetsförhållandena? Det här är en ödesfråga för sjukvården, säger Margareta Troein Töllborn, allmänläkare och professor vid Lunds universitet.

Hon har lett en pilotstudie som visade att återhämtning var en av de starkaste faktorerna för ett hållbart yrkesliv. I samarbete med högskolan i Kristianstad går forskarteamet nu vidare med en treårig studie finansierad av AFA Försäkring.

Personalen på sex – åtta vårdcentraler i nordöstra Skåne ska erbjudas att delta i fokusgrupper. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys av diskussionerna i gruppen genomför forskarna sedan ett interventionsprojekt där praktiska förändringar, som är lokalt anpassade för de olika vårdcentralerna, testas.

Trygghet för patienterna

Till exempel ges utrymme för dagliga fikapauser, feedback, beröm och uppmuntran, falldiskussioner och möjligheter till kollegialt utbyte. De kommer också att följa hur personalens hälsa och välmående utvecklas.

– Det ska bli spännande. Ett bra arbetsklimat ger också bättre patientutfall med färre komplikationer visar en engelsk studie. Och kontinuitet i arbetslaget är viktig för patienter med många sjukdomar, det vill säga de som är den stora volymen på vårdcentralerna. Att personalen orkar och finns kvar ger dessa patienter större trygghet och är väldigt viktigt för dem, säger Margareta Troein Töllborn.

Text: ELISABET FORSLIND

Artikeln är tidigare publicerad i webbtidningen Vårdfokus den 19 januari 2015.

 

Tema:
Hållbart arbetsliv