Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hitta tillbaka till arbetsglädjen!

2015-01-20

lek på jobbet

Arbetsgivare måste börja anpassa sig till en yngre generation som ställer högre krav på att ha roligt och trivas på jobbet. Särskilt i de fall där arbetsgivaren inte kan konkurrera med en hög lön, handlar det om att de på allvar måste se till att jobbet ger de anställda arbetsglädje.

Det menar Samuel West vid Lunds universitet. Han är psykolog och forskar om arbetsglädje.

– Det är på gång ett generationsskifte nu, säger Samuel West. Tidigare räckte det för många att ha ett jobb att gå till. För dem som kommer ut i arbetet idag räcker inte det. De vill ha ett jobb som både är kul, meningsfullt och med bra lön.

Se arbetsglädje som något genuint viktigt

Hur lyckas man då med det i dagens slimmade organisationer? Finns det tid att ha roligt på jobbet? Och kan alla arbeten ge arbetsglädje? Jag bad Samuel West berätta lite mer om arbetsglädje.

samuel at TEDx
Samuel West är forskare vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet, och vill inspirera till mer arbetsglädje på jobbet.

– Jag älskar det ordet – arbetsglädje! Har du tänkt på att det ordet inte finns i så många andra språk. På engelska måste vi till exempel skriva om det och säga ”happiness at work”.

Tyvärr är det inte så många företag och organisationer idag som lyckas skapa en arbetsplats med utrymme för arbetsglädje och kreativitet, menar Samuel West.

– Jag arbetade tidigare som organisationskonsult och ser hur många företag och organisationer fokuserar på kontroll och managementstyrning, men det behövs mer än så, säger Samuel West. Ledningen behöver sluta se arbetsglädje som en eller två frågor på en årlig medarbetarenkät. Från att ”det är ju bra om det kan vara lite roligt-attityd” till att det är något genuint viktigt på arbetsplatsen.

Vad är då viktigast för att öka arbetsglädjen?

– Det finns ingen enkel lösning eller ett enda sätt, utan det beror på arbetsplatsen och yrket. Positiv feedback är en sak som behövs – svenska chefer kan inte ge beröm! Arbetsledare går på kurser i det svåra samtalet och att hantera konflikter, men de positiva sidorna av arbetet satsar man inte lika mycket på. Du behöver bli sedd och uppskattad, oavsett om du är chef eller medarbetare.

– Jag märkte också i mina intervjuer för min bok om arbetsglädje, och som också bekräftas av litteraturen, att vi känner som mest arbetsglädje när det är en utmaning som vi lyckas bra med. Men om det inte finns tid att lösa utmaningarna, då blir det däremot en belastning som leder till stress, säger Samuel West.

Mer lekfull och nyfiken inställning

Enligt tidigare forskning vet man att arbetsglädje påverkar kreativiteten – och att kreativiteten påverkar arbetsglädjen.

kontorsstol
Foto: Colourbox

– Men vad är då det magiska i mitten? Som jag ser det är det lekfullheten, hur flummigt det än låter, skrattar Samuel West. När jag började med min forskning om arbetsglädje för fyra-fem år sen så trodde jag i min enkelhet – jag skäms lite för det nu – att lek på jobbet handlade om att ha ett pingisbord i fikarummet, att göra något roligt och socialt … men det har jag dumpat helt och hållet nu! Det har blivit glasklart att det snarare handlar om en inställning till jobbet – eller föräldraskapet, eller vad det än är. Det är mer ett sätt att angripa livet på.

– Jag gillar liknelsen med en kontorsstol som har en mängd möjliga inställningar – men de flesta använder mindre än en procent av inställningarna. Det är samma sak i arbetet – det finns en jättestor potential, men du utnyttjar inte den. Du har så många sätt att ställa in din ”kontorsstol” på – varför inte prova någon av de andra i stället för att bara gnälla att du har ont i ryggen. Det är det jag menar med lekfullhet, att våga släppa din prestige och testa nya saker, att använda sin fantasi och lyfta fram det roliga. Där ligger magin för arbetsglädjen, och faktiskt också för kreativiteten.

Uppmuntra en glädjekultur!

Jag frågar Samuel West om sjukvårdens problem med att behålla och rekrytera sin personal. Kan man använda hans tankar om arbetsglädje även inom en så pressad organisation?

– Det finns inte ett sätt utan man måste utgå från varje arbetsplats och varje yrkesgrupp, säger Samuel West.

– Ta arbetsglädjen på allvar. Mer positiv feedback. Uppmuntra en glädjekultur. Lyft upp meningsfullheten i arbetet mer och se till att det finns plats för utmaningar och att hinna med dem. Om ett landsting inte kan locka med hög lön, konkurrera då i stället med att göra jobben så bra att som möjligt. Det blir billigare i längden. Och kommer att vara ännu viktigare för den unga generationen. Varför kan inte arbetsgivaren vända på det och göra jobbet så attraktivt att människor står i kö och känner att de inte kan tacka nej till ett jobb?

Text: NINA NORDH

Tema:
Hållbart arbetsliv