Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Säkrare diagnos – effektivare behandling

2015-06-08

Emma MårtenssonFoto: Roger Lundholm

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för den som drabbats av sjukdom. Oavsett om det är en livsstilsrelaterad, genetiskt betingad, åldersrelaterad eller annan sjukdom är förutsättningarna de samma; för att få bästa möjliga behandling måste vi ha en korrekt diagnos.

Varje dag sker det framsteg inom forskningen som bidrar till att vi blir lite bättre på att ställa rätt diagnos, såväl för sjukdomar som för olika funktionshinder.

I detta nummer av Aktuellt om vetenskap och hälsa berättar vi om en del av den diagnostik som ännu är i sin linda och om diagnostik och behandling som kommer inom en snar framtid. Men också om några av de landvinningar som redan gjorts och som bidrar till att man redan idag kan förebygga och behandla sjukdomar på ett sätt som var omöjligt för bara tio år sedan.

Läs alla artiklar i temanumret!

Framtidens diagnostik är redan här

“Jag tvekade aldrig”

Allt fler söker för genetisk utredning

Biomarkörer hittar dödlig cancer

Från 15 år till 24 timmar

Gener hjälper läkare välja behandling

Superkameran gynnar hjärtforskningen

7 Tesla – in i minsta detalj

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer

Enkel koll på hals kan hjälpa läkaren i svåra beslut

De vill utrota Alzheimers sjukdom

Viktigt med tidig upptäckt av försämring

Blodkärl i nagelband ger ledtrådar

Stora möjligheter men också stora risker

Ny metod skyndar på ADHD-utredningar

Vem går från svårt sjuk till dödssjuk?

Fler kännetecken på sepsis behövs

Snabbare “fingeravtryck” från bakterier

Spåra DNA från bakterier

Mot skräddarsydd behandling för typ 2 diabetes

Friskare liv med gentest och personliga kostråd?

Många vill välja mat efter gener

Havandeskapsförgiftning – ny diagnosmetod på gång

Nytt test avslöjar fostrets blodgrupp

De hjälper patienter med oklara diagnoser

Diagnostiskt Centrum löste gåtan

Strokediagnos via videolänk

Bättre koll på KOL-patienter