Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När hjärtat stannar … Tema: plötsligt hjärtstopp

2014-11-06

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen. Hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och därmed också syretillförseln till hjärnan.

Alla organ i kroppen behöver ständig tillförsel av syre men hjärnan är mest känslig och klarar sig bara i några få minuter utan syre. Upphävd cirkulation är därför en katastrof för hjärnan och för varje minut som går minskar chanserna till överlevnad med 10 procent. Men förbättringar i hjärtlungräddning under det senaste decenniet har medfört att dubbelt så många överlever och med god livskvalitet.

I detta nummer av Aktuellt om vetenskap och hälsa får du bland annat läsa om vad som händer i hjärnan vid plötsligt hjärtstopp och om den forskning som bedrivs för att minimera skador på hjärnan och för att förbättra behandling och omhändertagande.

Läs om Fredric och Mats som efter sina hjärtstopp idrottar och tränar igen och vikten av att träna för hälsans skull. Du får också lära dig om larmkedjan, hjärtlungräddning och vilka insatser du själv kan bidra med för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp.

Se eftersändningen av alla föreläsningar från Forskningens dag om plötsligt hjärtstopp!

Läs alla artiklarna i temanumret:

Det handlar om sekunder

Vill du att vi startar ditt hjärta om det stannar?

Måttlig nedkylning fungerar lika bra

Kylbehandling även vid hjärtinfarkt

Vad händer i hjärnan efter ett hjärtstopp

Hjärnans känsliga celler skadas av syrebrist

Enkla blodprov kan bidra till säkrare beslut efter hjärtstopp

Hur vet läkarna vem som kommer att vakna?

Ny metod att mäta hjärnans aktivitet efter ett hjärtstopp

Fortsätter idrotta efter hjärtstoppet

Kedjan som räddar liv!

Larmkedja ses över i ny forskningsstudie

Få igång cirkulationen först

Undvika oväntade hjärtstopp på sjukhus

Ny mätmetod varnar tidigare

Hjärtgympa hjälper patienterna att komma igång

Bli kvitt rädslan att röra på sig

Ta makten över din egen hälsa!

Pilotprojekt inom primärvården

En påminnelse om att du inte är odödlig …

Dagbok fyller blanka sidor

Studie om minnet efter hjärtstopp

Hjärtstopp och hjärnskador

Kvinnors livssituation sämre än mäns efter hjärtinfarkt