Föreläsningen hölls på gemensam dag om missbruksforskning vid Malmö universitet och publicerades den 17 december 2018. Föreläsare Torkel Richert, docent i socialt arbete vid Malmö universitet.