Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Alkohol- och rökstopp minskar riskerna för komplikationer vid operation

2018-01-17

Det är ett gyllene tillfälle att sluta med alkohol och tobak inför en planerad operation. Studier har visat att då minskar risken för farliga komplikationer avsevärt. Vetenskap & hälsa har träffat alkoholforskaren Hanne Tønnesen, som bland annat kartlagt vilka mekanismer som påverkas i kroppen vid riskkonsumtion av alkohol.

Bild: istock.com/Abscent84

Hanne Tønnesen hade inte arbetat särskilt länge som kirurg när hon noterade en intressant skillnad mellan hur patienter återhämtade sig efter mag-tarm-operationer.

– De patienter som drack för mycket alkohol (se faktaruta för definition) var tvungna att stanna kvar längre på sjukhuset, trots att deras operation var likadant utförd som hos de andra som drack måttligt eller inte alls, minns Hanne Tønnesen. Idag är hon professor i klinisk alkoholforskning och förestår ett WHO Collaborating Center vid Lunds universitet.

Alkoholen försämrade patientens immunförsvar

Intresserad av att veta om hennes intryck stämde, genomförde Hanne Tønnesen en studie och såg att personer som drack mycket alkohol fick dubbelt så många komplikationer än vad andra patienter som genomgick mag-tarmkirurgi. Något hon senare har visat gäller även vid ortopedisk och urologisk kirurgi, samt vid operation inom lungor, hjärna och gynekologi .

– Kirurgi innebär ett stort stresspåslag på kroppen. Det handlar då inte om de vanliga problem vi vet att alkohol kan medföra – som skrumplever, nervsjukdom eller problem med bukspottkörteln. Istället noterade vi att patienternas immunförsvar var försämrat och muskelfunktionen i hjärtat var nedsatt, vilket i sig ledde till att de inte kunde pumpa runt blodet på samma sätt som andra. Till och med koagulationen var påverkad, säger Hanne Tønnesen.

En vecka utan alkohol ger normala koagulationsvärden

Det blev allt mer tydligt att alkohol är en riskfaktor inom kirurgi. Men faktum är att det går att påverka de skadliga effekterna som alkoholen har.

– Det är det som är fantastiskt. Allt som krävs för att förbättra exempelvis immunförsvaret före en operation är att personen slutar att dricka. Efter en vecka utan alkohol är koagulationen tillbaka på normalvärden medan det tar en månad för hjärtat att återfå sin normala funktion.

Immunförsvaret återvinner sin funktion efter åtta vita veckor, enligt Hanne Tønnesen.

– Om jag kunde tillverka en tablett med den funktionen skulle den sälja bra, konstaterar hon.

Hanne Tønnesen är kirurg, överläkare vid Beroendecentrum i Malmö och professor i klinisk alkoholforskning. ”Men den viktigaste titeln är att vara bedstemor” (danska för mormor och farmor). Foto: Tove Smeds

Rökstopp före kirurgi

Hanne Tønnesen berättar att tobakens negativa effekter vid operation varit välkända och att man därför införde rökstopp för alla som ska genomgå en planerad operation i Region Skåne. Mellan 6-8 veckor före operationen ska patienten sluta röka för att minska risken för allvarliga komplikationer.

– Samma sak behövs även när det gäller alkohol, säger Hanne Tønnesen.

För att hjälpa de patienter som ska genomgång en planerad operation, och där man alltså har tid på sig att se till att patienten ”vässas” inför kirurgin, erbjuds avvänjningsbehandlingar. Hanne Tønnesen och hennes kollegor har utvärderat ett av dem, som kallas Gold Standard. Minst fem gånger under 6 veckor träffar patienten vårdpersonal som har specialutbildats i intensivbehandling för alkoholstopp.

– Det är väldigt lätt att säga till någon att sluta med en dålig vana. Men ofta handlar detta om patienter som är utsatta och sårbara, som kanske inte har en sådan stor kunskap om hälsofrågor. Men vi såg att Gold Standard fungerar på alla patientgrupper vi studerat. Det blir som en utbildning av patienten, säger Hanne Tønnesen.

Operationen kan motivera

Hanne Tønnesen menar att om man ska genomgå en operation och får reda på vilka risker man själv kan minska genom att sluta med tobak eller alkohol, så föds motivationen.

– Vi gör vad vi kan som kirurger, men om patienten förbereder sig inför operation minskar risken för komplikationer. Och ingen vill ha komplikationer. När man har välgrundad information så är det inte så svårt att hjälpa patienten att fatta rätt beslut.
Så komplikationsrisken minskar, men hur fungerar behandlingen på lång sikt?

När vi följt upp patienter som genomgått Gold Standard-behandling för att sluta röka inför operation ser vi att mer än var fjärde person fortfarande var rökfri ett år efteråt. Intervjuer har också visat att patienterna önskar sjukhusets hjälp till att sluta röka och att sluta dricka riskfullt. I en nyligen genomförd intervjustudie kommer det fram att de anser insatsen som en del av behandlingen.

Bra för individen – och samhället

Resultaten från Hanne Tønnesens forskning har väckt intresse över världen.

– Alla kan förstå att om man röker och blir opererad så ökar risken för komplikationer. Det i sig påverkar både individen som ska opereras och deras närstående, men även samhället i stort. Vi har visat att genom att ändra på livsstilsfaktorer som rökning, men även alkoholintag, före operation, så ökar chansen till en lyckad behandling avsevärt, säger Hanne Tønnesen.

Just nu pågår studier för att se om man kan ha nytta av de effektiva operationsföreberedande behandlingsprogrammen även inom psykiatrin.

– Vi vet att när personer slutar röka, efter att abstinensen är över, så minskar stress, ångest och depression. Livskvaliteten förbättras över lag, avslutar Hanne Tønnesen.

Text: TOVE SMEDS


TEMA: Beroende

Artikeln ovan ingår i en serie om beroende som Vetenskap & hälsa producerat. Ta gärna del av resten av temat via länkarna nedan.

Tema:
Beroende