Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skräddarsydd behandling ska gynna patienter med bröstcancer

2014-10-21

I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forskningsprojekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer.

– Målet är att få fram nya sätt att bedöma bröstcancertumörer och med hjälp av dessa skräddarsy en behandling för varje patient. På så sätt skulle man undvika att patienter får en för mild eller en för tuff behandling. En del kvinnor kanske kan slippa strålning, cytostatika och andra mediciner, medan andra behöver en aggressivare behandling. En del kanske klarar sig med enbart operation. Vi vill bli bättre på att kunna förutsäga vilka patienter som riskerar återfall i bröstcancer, säger professor Åke Borg, cancerforskare och initiativtagare till studien.

Samtliga blir tillfrågade

SCAN-B omfattar idag 6 000 patienter och studien utökas kontinuerligt med nya patienter. I södra sjukvårdsregionen insjuknar varje år cirka 1 500 kvinnor i bröstcancer. Samtliga blir tillfrågade om de vill delta i studien.

Niklas Loman och Åke Borg,
Niklas Loman och Åke Borg. Foto: Olle Dahlbäck

– Nästan alla är positiva, trots att de själva inte kommer att ha nytta av de resultat vi får fram. Det är fantastiskt, det är en gåva till forskningen, säger Niklas Loman, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och en av dem som möter patienterna på kliniken.

– Studien är uppdelad i tre faser: I fas 1 etablerades rutiner för insamling av blod och tumörvävnad. Nu har vi kommit in i fas 2, där vi analyserar proverna och i sista fasen ska vi identifiera de patientgrupper på klinikerna som kan dra nytta av det här. Det kommer att ta tid, men det kommer att bli bra, säger Åke Borg.

Text: OLLE DAHLBÄCK